___ 37 Warsztat Posting Lab

Rewizja zasad koordynacji ubezpieczeń społecznych

Termin: 12 kwietnia, 2019, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


• Wydłużenie okresu podlegania przed oddelegowaniem do 3 miesięcy – istotna zmiana dla delegowanych cudzoziemców.
• Liberalizacja zakazu zastępowania – dopuszczalność zastępowania w ramach jednej usługi.
• Utrzymanie okresu 24 miesięcy kontynuacji podlegania.
• Utrzymanie okresu „karencji” przed kolejnym oddelegowaniem.
• Nowe kryteria ustalania rzeczywistej siedziby pracodawcy osób wykonujących pracę w dwóch lub więcej krajach – m.in. na podstawie czasu pracy pracowników i obrotów. To znacząca zmiana zasad ustalania ustawodawstwa na podstawie Art. 13.
• Nowe uprawnienia KE w zakresie ustalania warunków i dowodów na tymczasowość delegowania lub na prace w dwóch krajach.
• Nowa procedura podważania poświadczeń A1 przez państwa przyjmujące.
• Rola ELA (Europejskiego Urzędu ds. Pracy) w rozstrzyganiu wątpliwości i w postępowaniach kontrolnych.
• Odpowiedzi ZUS na pytania zadane przed Kongresem.

Koszt uczestnictwa:
– dla Członków IMP: 300 zł netto/os.
– dla osób spoza IMP: 750 zł netto/os.
– dla pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej: bezpłatnie