___ 38 Warsztat Posting Lab

Praktyczne skutki startu systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI)

Termin: 30 maja, 2019, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


W programie PLD:
• Zmiana praktyki stosowania art. 13 rozporządzenia 883/2004 od lipca 2019 r.
• Projekt nowych wytycznych Komisji Europejskiej, dotyczących delegowania pracowników.
• Nowy Parlament Europejski – nadzieje i zagrożenia.

Z dochodzących do nas informacji wynika, że od lipca br. zmianie ulec ma praktyczny wymiar procedury występowania o poświadczenie A1 z art. 13 rozporządzenia 883/2004. Z uwagi na wprowadzenie systemu EESSI dojść może do wydłużenia okresów oczekiwania na poświadczenie oraz innych zmian – pokrótce je przedstawimy.
Zaprezentujemy ponadto najważniejsze fragmenty projektu nowych wytycznych przygotowanych przez Komisję Europejską w odniesieniu do Dyrektywy rewizyjnej 2018/957. Przypominają one Praktyczny Poradnik i zawierają sporo informacji oraz interpretacji przydatnych w praktyce.
Wreszcie, jako że Pracownia odbędzie się już po wyborach do Parlamentu Europejskiego, przedstawimy przewidywania dotyczące głównych kierunków działań PE w nowej kadencji oraz najważniejsze potencjalne zmiany / zagrożenia w obszarze mobilności pracy.

Opłata za udział w Pracowni wynosi:
• dla Członków IMP: 300 zł netto
• dla osób spoza IMP: 750 zł netto
• dla pracowników naukowych zainteresowanych tematyką delegowania pracowników oraz pracowników administracji publicznej: udział bezpłatny