___ 69 Warsztat Posting Lab

Z A-jedynką po Europie – ubezpieczenie społeczne w sytuacjach transgranicznych oraz zmiany w prawie 2022

Termin: 3 grudnia, 2021, godz. 11:00

Czas trwania: 3h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Program

Część I Wszystko o dokumencie przenośnym A1
1. Jak otrzymać dokument A1?
2. Pułapki delegowania na podstawie Art. 12: normalna działalność, podleganie, zastępowanie, 24/2
3. Pułapki delegowania na podstawie Art. 13: praca marginalna, naprzemienność, niewykonanie zaplanowanej pracy,
4. Porozumienie wyjątkowe – ważność A1 pomimo braku przesłanki.
5. Trwałość A1 – wycofanie, skrócenie, unieważnienie A1 – fałszerstwa i oszustwa (fraud) w kontekście A1
6. Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców w polskim ZUS.
7. Ubezpieczenie społeczne za granicą na przykładzie Niemiec.

Część II Ważne zmiany w 2022 r.
1. Wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia – wpływ na wysokość składek na ubezpieczenie społeczne,
2. Zmiana zasad zatrudniania cudzoziemców,
3. Nowe obowiązki informacyjne w związku z wdrożeniem dyrektywy o przewidywalnych i przejrzystych warunkach pracy,
4. Zmiany stawek wynagrodzeń uzależnionych od stawek minimalnych w państwach przyjmujących,
5. Uregulowanie pracy zdalnej,
6. Skutki potencjalnego zakończenia stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem prowadzający odpowiedzą w pierwszej kolejności.

 


Pozostałe informacje

Na zgłoszenia czekamy do 26 listopada.

Bezpłatny udział dla pracowników naukowych i administracja publicznej pod warunkiem nie prowadzenia działalności o charakterze komercyjnym związanej z przedmiotem warsztatów.

Dla uczestników biorących udział online, link do webinarium zostanie wysłany na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

Organizatorem jest Europejski Instytut Mobilności Pracy.

Regulamin

Regulamin warsztatów dostępny TUTAJ.