11 lipca, 2023

10 Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia za nami!

Zgromadzenie Ogólne Członków ELMI 16 czerwca 2023 r. w Krakowie

Dziękujemy Członkom Stowarzyszenia, którzy wzięli udział w Zgromadzeniu Ogólnym 16 czerwca 2023 r. w Krakowie. To jubileuszowe 10. Zgromadzenie jak co roku było okazją do spotkania się, wymiany myśli i dyskusji na temat naszej wspólnej misji i celów oraz planowania przyszłych działań ELMI.

Jako europejski think-tank łączymy środowiska pracodawców, naukowców, pracowników i urzędników, tworząc jedyne w Europie merytoryczne forum wiedzy o delegowanie pracowników w ramach swobody świadczenia usług. Promujemy mobilność pracy i usług na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej dbając o dobre prawo i jego klarowną interpretację oraz sprzeciwiając się wszelkim formom protekcjonizmu.

W imieniu Stowarzyszenia oraz całego zespołu ELMI bardzo dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli!

O Europejskim Instytucie Mobilności Pracy

Europejski Instytut Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ