19 sierpnia, 2013

15 tys. Polaków rocznie staje się ofiarami handlu ludźmi. Jak IMP przeciwdziała niewolnictwu?

Handel ludźmi, wyzysk oraz współczesne niewolnictwo to dziś bardzo powszechne zjawiska, które dotyczą szczególnie krajów Unii Europejskiej. Ich ofiarą może stać się każdy – bez względu na wykształcenie czy pochodzenie. Handel ludźmi to największe zagrożenie związane z wyjazdami do pracy za granicę, popełniane często z użyciem przemocy fizycznej i psychicznej. Kwestia ta zawarta jest w konwencji ONZ oraz polskim Kodeksie karnym, który za taką działalność przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 lat wzwyż. Zjawisko handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa wciąż się nasila. Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy aż 12 mln osób w skali światowej to ofiary pracy przymusowej. Z kolei według statystyk Rady Europy rocznie w skali światowej sprzedawanych za granicę jest 600 – 800 tys. zarówno kobiet, mężczyzn jak i dzieci. Z informacji zebranych przez państwa członkowskie na poziomie UE oraz danych przekazywanych przez organizacje międzynarodowe (np. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości) wynika, że w państwach członkowskich UE trzy czwarte ofiar handlu ludźmi to ofiary wykorzystania seksualnego (76 proc. w 2010 r.). Pozostałe zmuszane są do pracy (14  proc.), żebrania (3 proc.) oraz służby domowej (1 proc.). Międzynarodowa Organizacja Pracy podaje także dane, według których handel ludźmi przynosi międzynarodowym organizacjom przestępczym roczne dochody przekraczające kwotę 25 miliardów euro. IMP WALCZY Z ZAGROŻENIAMI Jednym z celów Inicjatywy jest popularyzacja idei bezpiecznej pracy za granicą. W ramach tego założenia Stowarzyszenie angażuje się w przeciwdziałanie handlowi ludźmi, wyzyskowi oraz współczesnemu niewolnictwu. Świadomość tych zjawisk w Polsce jest bardzo niska, dlatego IMP uznaje za niezbędne edukowanie w tym zakresie. Inicjatywa poleca poradnik „Bezpieczna praca za granicą”, który zawiera wskazówki dot. podstawowych spraw związanych z podjęciem bezpiecznej pracy w innym kraju. Dzięki niemu krok po kroku można zapoznać się z aspektami związanymi z wyjazdem do pracy za granicę, w tym, między innymi z procesem gromadzenia dokumentów niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w innym kraju. Poradnik można bezpłatnie pobrać ze strony www.bezpieczny-wyjazd.eu IMP walczy z handlem ludźmi Handel ludźmi - infografika 

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ