23 lipca, 2014

Co dla przedsiębiorstw delegujących oznacza solidarna odpowiedzialność?

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego wywiadu z Panią europoseł Danutą Jazłowiecką. Z laureatką Labor Mobilis 2013 i wiceprzewodniczącą Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych rozmawialiśmy podczas II Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy.  Poniżej komentarz do filmu dr Marka Benio - Wiceprezesa Inicjatywy Mobilności Pracy: W UE wskaźnik mobilności pracy wynosi zaledwie 3%. Dla rozwoju unijnej gospodarki mobilność jest niesłychanie ważna. Tymczasem w krajach Europy Zachodniej obserwujemy tendencję zamykania się gospodarek na pracowników z innych krajów Unii.
Pani poseł Danuta Jazłowiecka zdecydowanie odpiera zarzut, jakoby delegowanie pracowników było dumpingiem socjalnym. Wymóg zapewnienia minimalnych warunków zatrudnienia tego państwa, w którym są one korzystniejsze dla pracownika sprawia, że pracownik delegowany nie jest tanią siłą roboczą.
Delegowanie pracowników to najbezpieczniejsza forma zatrudnienia za granicą. Delegowani pracownicy wyjeżdżają do pracy na krótko, wykonują usługi, których wykonaniem nie są zainteresowani lokalni pracownicy, a na które nie ma popytu w kraju wysyłającym. Delegowani pracownicy pozostają ubezpieczeni w kraju, z którego są delegowani, dzięki czemu nie obciążają obowiązkiem wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych systemu państwa przyjmującego. Na tej formie mobilności korzystają wszyscy. W ośmiu krajach UE wprowadzona już została solidarna odpowiedzialność przedsiębiorców albo bezpośrednich, albo w całym łańcuchu podwykonawców, za zobowiązania wobec pracowników. Pani poseł wyjaśnia na czym ona polega i co oznacza dla przedsiębiorstw delegujących pracowników, a także kiedy kontrahent zamawiający usługę jest zwolniony z tej odpowiedzialności. Dyrektywa wdrożeniowa wprowadzą odpowiedzialność solidarną w całej Unii, ale tylko dla sektora usług budowlanych i tylko wobec bezpośredniego zamawiającego. Na wniosek poszczególnych państw członkowskich będzie mogła być rozszerzona na inne sektory oraz na cały łańcuch podwykonawców. AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ