29 maja, 2018

5 lat Inicjatywy! Podsumowanie Zgromadzenia Ogólnego Członków IMP

W tym roku Inicjatywa Mobilności Pracy kończy 5 lat! Dlatego tegoroczne Zgromadzenie Ogólne Członków IMP było wyjątkowe.

Spotkanie odbyło się 25 maja w Krakowie. Rozpoczęło się od części formalnej. Członkowie IMP przyjęli (przy braku głosów przeciwnych) uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

Raport prezesa Stefana Schwarza

Następnie prezes IMP przedstawił swój raport, a w nim podsumowanie pracy i cele na kolejny rok. Stefan Schwarz podsumował działalność stowarzyszenia w ośmiu głównych obszarach: Prezes przedstawił poziom realizacji poszczególnych celów operacyjnych, sformułowanych podczas ubiegłorocznego Zgromadzenia. Opowiedział także o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w minionym roku: Konferencji CEPS w Brukseli, warsztatach dla branży opieki domowej zorganizowanych wspólnie z VHBP w Krakowie i w Berlinie, konferencjach w Parlamencie Europejskim, w których przedstawiciele IMP brali udział jako eksperci i innych. Wystąpienie Prezesa zakończyło przedstawienie celów operacyjnych na najbliższy rok i zadanie Członkom ważnych pytań o przyszłość IMP.

Raporty członków zespołu IMP

W tej części swoje raporty przedstawili pracownicy IMP. Dr Marcin Kiełbasa podsumował swoją pracę w obszarach researchu prawnego, interwencji i doradztwa w sprawach Członków IMP, prowadzenia szkoleń i warsztatów, informowania Członków IMP o bieżących wydarzeniach, organizacji EKMP i współpracy z partnerami spoza stowarzyszenia. Joanna Jankowska opowiedziała o kwestiach administracyjnych i finansowych, takich jak liczebność Członków IMP, budżet stowarzyszenia i Fundusz lobbingowy, powołany dla sfinansowania dodatkowej aktywności Inicjatywy w toku prac nad rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników. Magdalena Zgłobica podsumowała V Europejski Kongres Mobilności Pracy od strony organizacyjnej, merytorycznej i finansowej. Swój raport przedstawiła także Agnieszka Porębska, pełniąca funkcję rzecznika prasowego stowarzyszenia.

Rekomendacje Członków IMP

W ostatniej części Zgromadzenia Członkowie IMP w czterech grupach opracowywali rekomendacje dla zarządu i zespołu w poszczególnych obszarach:
  • Warsztaty i szkolenia – tematyka, formuła, koszt
  • Członkowie Inicjatywy – jak pozyskać nowych i lepiej angażować obecnych?
  • Naszą siłą jest wiedza – IMP jako europejski think-tank czy lokalna organizacja branżowa?
  • EKMP – finansowanie, frekwencja, program i organizacja
Spostrzeżenia Członków IMP w każdej z dziedzin były bardzo trafne. Nie zabrakło też kreatywnych pomysłów, z których zespół IMP na pewno skorzysta. Dzięki kwestionariuszom, które wypełnili uczestnicy Zgromadzenia, zarząd stowarzyszenia poznał opinie Członków w kluczowych kwestiach. Po części oficjalnej odbyło się integracyjne spotkanie urodzinowe. Dziękujemy wszystkim za obecność!    

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ