15 października, 2013

Brak kompromisu w Radzie UE w sprawie dyrektywy!

Kontrowersyjne przepisy stały się tematem dzisiejszej debaty w Radzie Unii Europejskiej, na której spotkali się ministrowie państw Unii. W trakcie wielogodzinnej dyskusji nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie dyrektywy.   Komisja Europejska zaapelowała do państw członkowskich o kompromis w sprawie nowej dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników w UE. Jak podała Polska Agencja Prasowa Jonathan Todd, rzecznik Komisji Europejskiej ds. zatrudnienia i spraw społecznych określił dzisiejsze posiedzenie Rady w Luksemburgu jako ostatnią szansę do wypracowania na czas wspólnego stanowiska i porozumienia się z Parlamentem Europejskim jeszcze w obecnej kadencji. Posiedzenie Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO) rozpoczęła litewska minister Algimanta Pabedinskiene jako reprezentantka państwa członkowskiego, które aktualnie sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej. Wspomniała o przekazanej w dniu dzisiejszym przez jedenaście państw alternatywnej wersji kompromisówzmieniającej głównie zapisy znajdujące się w artykule 9. Następnie zgromadzeni ministrowie wysłuchali opinii każdego z nich na temat aktualnego kształtu projektu dyrektywy. Przedstawiciele kolejnych państw członkowskich zgłosili następujące uwagi do poprawek kompromisowych. Wśród nich najczęściej wymieniane były artykuły 9 oraz 12. Minister Radosław Mleczko oraz ministrowie z  Węgier, Łotwy, Czech, Estonii, Słowenii, Rumunii oraz Chorwacji przyznali, że korzystniejszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie zamkniętej listy środków kontrolnych w ramach artykułu 9. Polski minister przypomniał tym samym, że rozwiązania dyrektywy mają zapewnić równowagę na rynku polegającą na ochronie praw pracowników, ale nie dopuszczając przy tym do sytuacji, w której pracownicy delegowani nie będą mogli wykonywać prac. Podkreślił, że otwarta lista środków kontrolnych może uniemożliwić właśnie świadczenie usług, szczególnie przez małe przedsiębiorstwa. Zgromadzeni wyrazili swoje stanowiska także względem artykułu 12 w większości wyrażając poparcie dla rozwiązań kompromisowych zaproponowanych przez prezydencję litewską. W nawiązaniu do opinii przedstawionych przez ministrów prezydencja litewska przygotowała w kuluarach nowe rozwiązania kompromisowe, które w szczególności dotyczyły artykułu 9. Ministrowie ponownie określili swoje stanowiska tym razem wobec poprawek ze strony prezydencji litewskiej. Minister Radosław Mleczko wyraził podziękowanie, nazwał działanie prezydencji litewskiej wyjątkowym w kontekście zaproponowanego kompromisu oraz poparł nowe rozwiązanie. Nowy kompromis nie spotkał się jednak z uznaniem ze strony części ministrów, w tym Belgii i Francji. Spotkanie zakończyło się tym samym bez osiągnięcia kompromisu na temat kontrowersyjnych zapisów dyrektywy. Litewska minister zapowiedziała, że na bieżąco będzie informować o kolejnych planowanych spotkaniach Rady w tej sprawie. Komentarz eksperta – Stefan Schwarz, przedstawiciel IMP: "Dzisiejsze spotkanie w Radzie Unii Europejskiej pokazało jak bardzo rozbieżne są opinie poszczególnych państw członkowskich na temat najbardziej kontrowersyjnych artykułów 9 i 12. Nadzieją jest propozycja zgłoszona przez koalicję jedenastu państw, w tym Polski, która daje szansę na wypracowanie korzystniejszych dla Polski zapisów, w szczególności zamkniętą listę środków kontrolnych (z opcją poszerzenia za zgodą Komisji). Liczymy, że uwaga negocjatorów nie skupi się wyłącznie na kwestiach listy środków kontrolnych oraz odpowiedzialności solidarnej. Równie niebezpieczne zapisy znajdują się w artykule 3, który ogranicza delegowanie do jednorazowego wysłania pracownika na to samo stanowisko oraz degraduje formularz A1 do roli jednej z przesłanek, które mogą przemawiać za tym, że mamy do czynienia z delegowaniem."  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ