15 stycznia, 2016

Czy MRPiPS wyda wyrok na tysiące polskich firm delegujących?

Polecamy wypowiedź prezesa IMP, Stefana Schwarza, który na łamach Rzeczpospolitej komentuje obecną sytuację prawną dot. oskładkowania umów pracowników delegowanych za granicę. Sprawa dotyczy niezgodnego z Konstytucją (wg wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r. (SK 9/14))  przepisu § 2 ust. 1 pkt. 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. o zasadach ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do pracowników delegowanych. Mylna, bo literalna i bezrefleksyjna interpretacja tego zapisu przez lata umożliwiała ZUS-owi domierzanie składek do wysokości przeciętnego wynagrodzenia (o wyroku Trybunału pisaliśmy tutaj). Zasadność takiej interpretacji podważył Trybunał, pozostawiając jednak obecny stan prawny w mocy na kolejne 12 miesięcy, po których przepis przestanie obowiązywać. MRPiPS może jednak zmienić ten przepis przed upływem 12 miesięcy. Jak wskazuje Stefan Schwarzzaniepokojenie budzi to, jaką decyzję w tym zakresie podejmie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Polskie firmy świadczące usługi na rynku unijnym obawiają się, że może się pojawić pokusa usunięcia całego przepisu, motywowana chęcią pozyskania funduszy na pokrycie kosztów obniżenia wieku emerytalnego. To najgorszy z możliwych scenariuszy. Jak podkreśla prezes naszego Stowarzyszenia – taka decyzja może oznaczać najwyższy wyrok dla tysięcy polskich firm oraz utratę pracy przez ich pracowników. Polscy pracodawcy delegują za granicę co roku 430 000 osób. Sprawa jest dyskusyjna szczególnie w kontekście propozycji projektu ustawy o delegowaniu pracowników zaproponowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która w obecnej sytuacji niewystarczająco chroni pracodawców m.in. przed egzekucją nałożonych niezgodnie z prawem kar. Nasze stanowisko w tej sprawie dostępne jest tutaj. Polecamy cały artykuł Rzeczpospolitej z wypowiedzią prezesa IMP, dostępny tutaj.  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ