13 stycznia, 2015

Czy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE zmieni zasady delegowania pracowników?

Przed Trybunałem Sprawiedliwości UE rozpatrywane są pytania złożone przez fiński sąd powszechny orzekający między tamtejszym związkiem zawodowym a jedną z polskich firm elektroenergetycznych. W ich sprawie wypowiedział się Rzecznik Generalny, którego opinię można uznać za rewolucyjną dla delegowania.   Pytania prejudycjalne związane są ze sporem pomiędzy tamtejszym związkiem zawodowym a jedną z największych polskich firm elektroenergetycznych. Spór ten dotyczy dwóch kwestii. Po pierwsze, czy polscy pracownicy delegowani mogą przenieść na fiński związek zawodowy swoje roszczenia płacowe do pracodawcy, pomimo tego, iż polskie prawo pracy wprost zakazuje tego typu rozwiązań. Po drugie, jak należy interpretować pojęcie „minimalnej stawki płacy” i czy w zakres tego pojęcia wchodzą dodatki przewidziane dla rodzimych pracowników w powszechnie stosowanym układzie zbiorowym, a także czy przy obliczaniu płacy minimalnej polska firma delegująca ma prawo uwzględniać korzyści oferowane pracownikom delegowanym w postaci bonów na posiłki oraz zagwarantowanego zakwaterowania. W temacie ww. zagadnień wypowiedział się Rzecznik Generalny, przedstawiając Trybunałowi proponowaną przez siebie interpretację tych zagadnień. Znaczna część wywodów Rzecznika zawartych w jego opinii oraz płynących z niej wniosków - biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę i orzecznictwo Trybunału - z powodzeniem mogą zostać uznane za rewolucyjne. Opinia ta nie jest wiążąca dla sędziów Trybunału, jednakże w praktyce treść wyroków wydawanych przez Trybunał bardzo często pokrywa się z treścią opinii wydawanych przez rzeczników generalnych opiniujących sprawę. Wobec wagi i możliwych skutków orzeczenia Trybunału dla zasad delegowania pracowników Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy zamierza w najbliższym czasie zorganizować dla swoich członków Pracownię Legalnego Delegowania, na której omówiona zostanie ww. opinia oraz przedstawione zostaną konsekwencje i skutki płynące z zaproponowanej przez Rzecznika Generalnego interpretacji przepisów unijnych. ŁK Fot. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ