24 października, 2018

Delegowanie pracowników do Niemiec w branży budowlanej. Zapraszamy na otwarte warsztaty

Otwarta Pracownia Legalnego Delegowania

16 listopada zapraszamy wszystkich przedstawicieli branży budowlanej na otwartą Pracownię Legalnego Delegowania. Pracownia odbędzie się w Krakowie i będzie poświęcona delegowaniu pracowników do Niemiec. Poprowadzą ją mec. Piotr Kozłowski i Tomasz Wojtkowiak.

Program XXXIV Pracowni Legalnego Delegowania

Temat: Delegowanie pracowników do Niemiec w branży budowlanej. Praktyczne problemy i nowe zjawiska w 2018 roku. I. Zakres szkolenia. Budowa/Montaż - granice. A. Pojęcie nieruchomości B. Przykłady: 1. Usługi dźwigowe 2. Konstrukcje stalowe 3. Kierowca i monter jednocześnie II. Działalność polskich firm jednoosobowych jako podwykonawców na terenie Niemiec - alternatywa dla stosunku pracy? Samozatrudnienie. A. Samozatrudnienie B. Obowiązek rejestracji (Steuernummer, Freistellungsbescheinigung) C. Coroczny obowiązek sprawozdawczy do Finanzamtu D. Wystawianie faktur jako podwykonawca E. VAT F. Wyjaśnienie pojęcia „Scheinselbständichkeit” - Udawana działalność gospodarcza III. Obowiązki pracodawcy w związku z delegowaniem pracowników do Niemiec. A. Zgłoszenia do Zollamt B. Kontrola Zollamt IV. Płaca minimalna w Niemczech, elementy składowe: A. Delegacja/delegowanie B. Diety C. Mieszkania służbowe D. Koszty przejazdu V. Postępowanie urlopowe SOKA-BAU w związku z delegowaniem pracowników do pracy na budowach w Niemczech: A. Podstawy postępowania urlopowego 1. Podstawy prawne uczestnictwa w kasie urlopowej SOKA-BAU 2. Obowiązek uczestnictwa w kasie urlopowej SOKA-BAU 3. Zwolnienia z obowiązku uczestnictwa w kasie urlopowej SOKA-BAU B. Świadczenia urlopowe podczas oddelegowania 1. Obliczanie wymiaru urlopu na dany rok kalendarzowy 2. Udzielanie pracownikowi urlopu podczas oddelegowania 3. Roszczenie zwrotne pracodawcy 4. Wniosek pracownika o ekwiwalent za niewykorzystany urlop do SOKA-BAU C. Udział ZUS w postępowaniu urlopowym 1. Zmiana postępowania SOKA-BAU od czerwca 2018 2. Pierwsze doświadczenia, reakcje ZUS VI. Wykonywanie usług budowlanych na terenie Niemiec a podatek dochodowy od wynagrodzeń. A. Powstanie zakładu podatkowego na terenie Niemiec B. Zakład podatkowy - konsekwencje dla pracodawcy C. Okres 183 dni: sposoby liczenia, konsekwencje przekroczenia D. Lohnsteuerbetriebstätte wg niemieckiej ordynacji podatkowej E. Nowy pogląd urzędu w Hammeln. 6 miesięcy jako granica czasowa powstania zakładu podatkowego? VII. Rozliczenie podatku od wynagrodzeń pracowników delegowanych na terenie Niemiec. A. „Rozklejony pasek płac”: ZUS w Polsce B. Zaliczki na podatek dochodowy w Niemczech: 1. 183 dni - jak liczyć? 2. Klasy podatkowe 3. Obowiązki podatkowe pracodawcy: terminy, kontrole, ELSTAM 4. Sytuacja podatkowa pracownika: zwrot podatku, obowiązek deklaracji, ulgi, Kindergeld VIII. Zatrudnienie w niemieckiej firmie/utworzenie GmbH. Porównanie kosztów. Gewerbe. A. Koszty utworzenia GmbH B. Koszty prowadzenia działalności C. Koszty pracy - porównanie Niemiec i Polski D. Gewerbe jako alternatywa?

Prowadzący

Pracownię poprowadzą mec. Piotr Kozłowski i Tomasz Wojtkowiak. Piotr Kozłowski jest założycielem kancelarii KOZLOWSKI. Jego wieloletnie doświadczenie obejmuje w szczególności problematykę niemieckiego prawa cywilnego i spółek, międzynarodowego prawa podatkowego oraz praktykę współpracy polskich i niemieckich przedsiębiorców. Wprowadził na rynek niemiecki dziesiątki średnich i dużych polskich przedsiębiorstw. Zorganizował struktury prawne i podatkowe działalności w Niemczech i Polsce międzynarodowych grup kapitałowych. Posiada doświadczenie w doradztwie dla dużych podmiotów we współpracy z wewnętrznymi działami prawymi i podatkowymi Klientów. Wspiera prowadzenie skomplikowanych postępowań procesowych przed niemieckimi sądami. Prowadzi również podatkowe postępowania odwoławcze i spory przed niemieckimi sądami podatkowymi. Piotr Kozłowski był prelegentem podczas IV i V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Tomasz Wojtkowiak jest aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie. Zajmuje się obsługą pracowników delegowanych do Niemiec, w szczególności rozliczeniami pracowników w kasie urlopowej SOKA-BAU.

Informacje praktyczne

Pracownia odbędzie się w piątek 16 listopada w Krakowie, w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Głównego, w godzinach 10:30-17:30. Koszt uczestnictwa dla Członków IMP wynosi 300 zł netto/os. Dla osób spoza Inicjatywy koszt udziału w Pracowni to 750 zł netto dla pierwszej osoby i 300 zł netto dla każdej kolejnej osoby z firmy. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz dostępny tutaj lub mailowo pod adresem kontakt@inicjatywa.eu. Zapraszamy! JJ

O Inicjatywie Mobilności Pracy

Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ