25 lutego, 2020

Delegowanie pracowników przed i po 2020 – zapraszamy na praktyczne warsztaty!

XLVIII Pracownia Legalnego Delegowania

48. Pracownię Legalnego Delegowania ponownie poświęcimy tematyce delegowania pracowników przed i po 2020 roku. Zdecydowaliśmy się na powtórzenie tematu ze względu na duże zainteresowanie ze strony przedstawicieli firm delegujących pracowników. Tym razem Pracownia odbędzie się 13 marca 2020 r. w hotelu Holiday Inn w Krakowie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. W jej kontekście porozmawiamy przede wszystkim o warunkach zatrudnienia i ubezpieczeniach społecznych.

Delegowanie pracowników przed i po 2020

Pracownie Legalnego Delegowania mają formę moderowanej dyskusji specjalistów, którzy w różnych rolach zawodowych zajmują się delegowaniem pracowników. Tym razem udzielimy wspólnie odpowiedzi na pytania zadane przed Pracownią. Zachęcamy do ich wysyłania na adres kontakt@inicjatywa.eu. Ponadto odpowiemy na poniższe pytania:
 1. Kiedy pracownik jest delegowany a kiedy jedzie w delegację? Czy te sytuacje się wykluczają?
 2. Jakie wynagrodzenie należy się pracownikowi delegowanemu? Które składniki wynagrodzenia i ewentualnych innych świadczeń wliczamy do minimalnych stawek płac wymaganych w państwie przyjmującym? Czym różni się aktualny wymóg zapewnienia minimalnych stawek płac od przyszłego wymogu wypłaty „wynagrodzenia”?
 3. Koszty podróży, zakwaterowania i diety. Czy wliczamy do wynagrodzenia minimalnego, kiedy włączamy do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, czy naliczamy PIT? Czy mogę odliczyć diety od podstawy wymiaru składki?
 4. Skąd mam wiedzieć, gdzie płacić składki na ubezpieczenie społeczne? Jakie są warunki pozostania w polskim ZUSie pracownika delegowanego i pracownika wykonującego pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich?
 5. Czy wolno do tej samej pracy i do tego samego miejsca delegować kolejno po sobie pracowników?
 6. Jak długo można być pracownikiem delegowanym?
 7. Gdzie płacić podatek dochodowy? Od czego to zależy?
 8. Jak uniknąć pułapek w ubezpieczeniach społecznych: zastępowanie, podleganie przed delegowaniem. Co to jest normalna działalność pracodawcy? Jakie najmniejsze obroty krajowe pozwolą mi zostać w polskim ZUSie? Kiedy praca jest marginalna – gdy nie mam 5% czasu pracy, czy 5% dochodów? Co zrobić gdy ZUS stwierdzi brak naprzemienności? Jakie są cechy pracy pozornej?
 9. Warunki delegowania cudzoziemca niebędącego obywatelem żadnego z państw UE.
 10. Pytanie od organizatorów: Dlaczego to co się dzieje w Brukseli ws. dyrektywy o pracownikach delegowanych i koordynacji ubezpieczeń społecznych ma fundamentalne znaczenie dla polskich firm usługowych, tych delegujących i tych lokalnych?

Tło Pracowni

Zrewidowana dyrektywa o delegowaniu pracowników od 30 lipca 2020 w całej Unii Europejskiej wprowadzi m.in. obowiązek ustalania i przyznawania wynagrodzenia wg przepisów państwa przyjmującego oraz ograniczy możliwość stosowania polskiego prawa w zakresie warunków pracy tylko do 12 lub 18 miesięcy, chyba że polskie przepisy będą dla pracownika korzystniejsze. W 2020 r. pierwsze konkretne działania (w formie wspólnych kontroli inspekcji pracy) podejmie Europejski Urząd Pracy (ELA). Wejdą w życie nowe wymogi ws. przejrzystych i przewidywanych warunków zatrudnienia. Zakończą się też prace nad zmianą przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Te zmiany wymagają od przedsiębiorców konkretnych działań dostosowawczych, miejscami dość radykalnych. Oznaczają także wyższe koszty działalności. Celem Pracowni jest przygotowanie firm na te zmiany i zmniejszenie ryzyka popełniania błędów w świadczeniu usług w nowych ramach prawnych.
Jest spora grupa przedsiębiorców, która właśnie teraz szuka odpowiednich informacji i przygotowuje swoją firmę na zmiany. Widzimy to na przykładzie prowadzonych przez nas regularnie Pracowni. Warsztat "Delegowanie pracowników przed i po 2020", który planowaliśmy jednorazowo organizujemy już po raz trzeci. Warto podkreślić, że coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że nowe regulacje będą ich dotyczyć nawet jeśli wysyłają za granicę niewielką grupę mobilnych pracowników lub robią to nieregularnie
– mówi dr Marek Benio, wiceprezes Inicjatywy Mobilności Pracy.

Informacje praktyczne

Pracownia odbędzie się w piątek 13 marca 2020 r. w hotelu Holiday Inn w Krakowie (ul. Wielopole 4). Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko uczestnika, numer kontaktowy, adres mailowy i dane do faktury można przesyłać na adres kontakt@inicjatywa.eu do 5 marca (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Opłata za udział w Pracowni wynosi:
 • dla Członków IMP i Członków Polskiego Forum HR: 200 zł netto/os.
 • dla osób spoza organizacji: 750 zł netto/os.
 • pracownicy administracji publicznej i pracownicy naukowi: udział bezpłatny
Pracownię poprowadzą eksperci Inicjatywy – dr Marek Benio, Marta Zięba-Szklarska i dr Marcin Kiełbasa. Współorganizatorem Pracowni jest Kolegium GAP Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ