16 grudnia, 2020

Dialog Obywatelski „Mobilność pracy w Europie”

Dialog Obywatelski „Mobilność pracy w Europie”

Organizowane przez Komisję Europejską Dialogi Obywatelskie musiały przybrać nową formułę w czasie pandemii COVID-19. Zamiast debaty z udziałem obywateli Unii Europejskiej, uczestnicy październikowego Dialogu Obywatelskiego „Mobilność pracy w Europie” musieli spotkać się online. Prelegentami Dialogu Obywatelskiego byli Jordi Curell Gotor - Dyrektor Mobilności Pracy (Komisja Europejska) oraz Magdalena Sweklej - Radca Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Organizatorem Dialogu była Komisja Europejska, a organizatorem wykonawczym - Inicjatywa Mobilności Pracy. Spotkanie poprowadził red. Maciej Zakrocki.

Mobilność pracowników w Unii Europejskiej

Motywem przewodnim dyskusji podjętej przez gości podczas Dialogu była mobilność pracowników w Unii Europejskiej. W trakcie dialogu prelegenci mówili m.in. o zrewidowanej dyrektywie o delegowaniu pracowników, Europejskim Urzędzie ds. Pracy, konieczności zmiany przepisów unijnych w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz o wpływie pandemii na delegowanie pracowników. W swoim wystąpieniu dyrektor Jordi Curell Gotor przedstawił swoje stanowisko w sprawie zmienionych przepisów w obszarze delegowania pracowników oraz potencjalnego wpływu tych zmian na rozwiązywanie problemów pojawiających się w kontekście swobody świadczenia usług. Odnosząc się do kwestii przepisów zrewidowanej dyrektywy, prelegent wyraźnie podkreślił, że w jego ocenie obecna równowaga jest właściwa, a decyzja o zmianie przepisów podjęta przez ustawodawcę była bardzo świadoma. W odpowiedzi na wątpliwości Magdaleny Sweklej co do konsensusu społecznego w kwestii zasadności nowych przepisów, dyrektor Jordi Curell Gotor zwrócił uwagę, że istnieje powszechne przekonanie, że kwestia zmienionej dyrektywy pozostanie sprawą skomplikowaną. Dyrektor podkreślił jednak przy tym ważną rolę Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) w rozwiązywaniu potencjalnych problemów wynikających ze zrewidowanych przepisów. Jordi Curell Gotor odniósł się również w kilku zdaniach do potrzeby zmiany przepisów dotyczących koordynacji zabezpieczenia społecznego. Potwierdził przy tym jednocześnie, że nadal nie ma porozumienia między prawodawcami w tej sprawie.

Wpływ pandemii na delegowanie pracowników

Kolejną ważną kwestią, do której odniosła się Magdalena Sweklej w swoich wypowiedziach, był wpływ pandemii na pracowników delegowanych. Pandemia wyraźnie pokazała, że pracownicy delegowani i pracodawcy stoją przed nowymi wyzwaniami. Jednak, jak wskazała prelegentka, nie mamy jeszcze żadnych danych na temat tego, jak pandemia COVID-19 wpłynęła i wpłynie na delegowanie pracowników na rynku wewnętrznym. Biorąc pod uwagę liczbę dokumentów A1 dla pracowników delegowanych oraz liczbę pracowników delegowanych z Polski na podstawie art. 12 rozporządzenia nr 883/2004, Magdalena Sweklej wskazała, że można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z pewną redukcją liczby delegowania pracowników.

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA)

Ponadto Jordi Curell Gotor, który był dyrektorem Europejskiego Urzędu ds. Pracy, został zapytany o poważne wyzwania i nadużycia w obszarze mobilności pracowników, z których zdaje sobie sprawę Komisja Europejska. Prelegent w odpowiedzi omówił kwestię jednego z głównych negatywnych zjawisk – firm-skrzynek pocztowych. Jordi Gotor Curell, wracając do tematu ELA, podkreślił, że pełną sprawność operacyjną urząd osiągnie w 2021 roku. Już teraz ELA funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Dyrektor zwrócił uwagę, że uruchomione zostały wspólne inspekcje - ELA działa pomimo pandemii. Nowy dyrektor obejmie urząd najpóźniej w styczniu 2021. Jednak ELA uzyska pełną autonomię nie później niż w sierpniu przyszłego roku.

„Mobilność pracy w Europie” - podsumowanie

Podsumowując swoje wystąpienie, Jordi Curell Gotor odniósł się do przyszłości mobilności pracy w Europie. Prelegent podkreślił, że bez mobilności Europa nie działałaby, a gdyby Europa nie działała, państwa członkowskie też nie. Prelegent poruszył także problem zamknięcia granic dla wszystkich państw członkowskich. Zarówno dla tych, którzy wysyłają swoich pracowników za granicę, jak i dla tych, których postrzega się jako pracowników zagranicznych. Podsumowując, prelegent zaznaczył, że na szczęście z pewnością mobilność przetrwa i musimy pracować nad coraz lepszym rynkiem wewnętrznym. To tylko duży skrót z tego, co zostało omówione podczas Dialogu Obywatelskiego „Mobilność pracy w Europie”. W każdej chwili można obejrzeć nagranie w całości na naszym kanale YouTube. Zapraszamy!

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ