28 czerwca, 2018

Dyrektywa 2018/957 zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług [dyrektywa rewizyjna]

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ