17 października, 2016

Dr Marek Benio uczestnikiem posiedzenia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Marek Benio, Wiceprezes Inicjatywy Mobilności Pracy i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV EKMP w dniu 12 października 2016 r.wziął udział w posiedzeniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) z udziałem przedstawicieli parlamentów krajowych. Komisja EMPL ma uprawnienia w zakresie polityki zatrudnienia i wszelkich aspektów polityki społecznej, w tym również warunków pracy, ubezpieczeń społecznych, integracji społecznej i ochrony socjalnej. Jej działalność dotyczy praw pracowniczych, ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Komisja zajmuje się polityką szkoleń zawodowych, w tym także podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Jej pozostałe uprawnienia obejmują działania w zakresie wszelkich form dyskryminacji w miejscu pracy i na rynku pracy, z wyjątkiem dyskryminacji ze względu na płeć. Jednym z punktów środowego spotkania było delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług. Podczas trwającej ponad trzy godziny dyskusji przedstawiciele państw członkowskich przedstawili różne punkty widzenia i argumenty uzasadniające wprowadzenie proponowanych zmian lub podważające ich zasadność. Poważne zastrzeżenia budzi zgodność proponowanej dyrektywy z zasadą pomocniczości, brak oparcia w badaniach i danych oraz ryzyko znacznego zmniejszenia konkurencyjności unijnego rynku usług po wejściu w życie nowelizacji dyrektywy o delegowaniu.
Przedstawiciel Danii: „My od dawna mamy równą płacę za tę samą pracę, dotyczy ona również pracowników delegowanych. Propozycja Komisji Europejskiej to krok wstecz, bo właśnie ta zmiana daje możliwość interpretacji naszych przepisów odmiennie dla pracowników delegowanych.“
Całość posiedzenia Komisji mogą Państwo obejrzeć na stronie EPTV. Zdjęcie: sprawozdawczynie projektu nowelizacji dyrektywy o delegowaniu po spotkaniu w Komisji EMPL Copyright: © European Union 2016 - Source : EP.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ