16 kwietnia, 2014

Dyrektywa wdrożeniowa przegłosowana!

Parlament Europejski znaczną większością głosów opowiedział się za propozycją kompromisową dyrektywy wdrożeniowej. Europosłowie odrzucili blokujące dokument poprawki zgłoszone przez socjalistów.

                                                                                                                                                © European Union 2011 EP

Parlament Europejski znaczną większością głosów opowiedział się za propozycją kompromisową dyrektywy wdrożeniowej o pracownikach delegowanych, wypracowaną wspólnie przez PE, Radę UE oraz Komisję Europejską. Europosłowie odrzucili blokujące dokument poprawki zgłoszone w ubiegłym tygodniu przez socjalistów. Inicjatywa jako pierwsza przekazała informację o wyniku głosowania. Prace nad dyrektywą trwały ponad dwa lata. Główny sprawozdawca dyrektywy – Danuta Jazłowiecka – podziękowała dziś posłom za odpowiedzialność, dzięki której możliwe jest rozwijanie najbezpieczniejszej formy mobilności pracy w Unii Europejskiej, jaką jest delegowanie pracowników.
"Dyrektywa podstawowa oraz dyrektywa wdrożeniowa w kształcie, który przegłosował dzisiaj Parlament Europejski stawia przed pracodawcami szereg trudnych do spełnienia wymogów, ale są to wymogi określone i jawn" – komentuje dr Marek Benio, Wiceprezes Inicjatywy Mobilności Pracy. "Dziś najgorsze niebezpieczeństwo zostało zażegnane i trzeba przygotować się do implementacji nowych zapisów."
Z wyniku głosowania niezadowoleni są eurodeputowani z frakcji socjalistycznych i komunistycznych, w tym również członkowie polskiego SLD – współautorzy zgłoszonych w ubiegłym tygodniu poprawek. Poprawki te pod hasłem lepszego egzekwowania praw pracowników, tak naprawdę prowadziłyby do dyskryminacji polskich firm i ich pracowników względem firm z Europy Zachodniej.  
"Wygraliśmy bitwę i oddaliliśmy ryzyko wprowadzenia faktycznego embarga na polskie usługi na europejskim rynku. Jako partnerzy społeczni biorący udział w pracach nad dyrektywą DZIĘKUJEMY posłankom Danucie Jazłowieckiej oraz Małgorzacie Handzlik oraz Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej - przede wszystkim panu ministrowi Radosławowi Mleczce – za merytoryczny dialog i skuteczną obronę praw polskich pracowników i ich pracodawców" – przyznał Stefan Schwarz, Prezes Inicjatywy Mobilności Pracy. "To nie koniec walki o ochronę swobody świadczenia usług na jednolitym rynku wewnętrznym UE. Nowelizowane będą kolejne akty prawne w tym zakresie. Dlatego tak ważna jest silna reprezentacja Polski w Brukseli, która będzie skutecznie bronić mobilności pracy i usług."
Zamknięcie prac nad dyrektywą rozpoczyna okres jej implementacji. Kraje członkowskie mają teraz dwa lata na wdrożenie zapisów nowej dyrektywy i dostosowanie do nich swojego prawodawstwa. AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ