06 grudnia, 2013

Spotkanie prasowe Polskiego Forum HR i Konfederacji Lewiatan – relacja

Dzięki największej organizacji pracodawców w Polsce - Konfederacji Lewiatan, a także zaangażowaniu Polskiego Forum HR odbyło się wczoraj spotkanie prasowe na temat zagrożeń związanych z przyjęciem dyrektywy wdrożeniowej. W roli eksperta wystąpił przedstawiciel Inicjatywy – dr Marek Benio. Dr Marek Benio, który w formie prezentacji przedstawił gościom główne postulaty stanowiska Inicjatywy Mobilności Pracy oraz Polskiego Forum HR, które dotyczy kluczowych zapisów w projektowanej dyrektywie dot. delegowania, dla którego jednogłośnie poparcie wyraziły również trzy inne organizacje pracodawców. Na ostatniej prostej przed kluczowymi decyzjami, które mają zapaść podczas posiedzenia Rady UE w najbliższy poniedziałek, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz pracodawców spotkali się by rozmawiać o najbardziej niebezpiecznych dla Polski zapisach dyrektywy wdrożeniowej. Dyskusja poświęcona była przede wszystkim stanowisku Inicjatywy Mobilności Pracy oraz Polskiego Forum HR dla którego poparcie wyraziły również trzy inne organizacje pracodawców: Polska Izba Handlu, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia oraz Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy. – Choć idea przyświecająca dyrektywie była bardzo zacna, sam dokument nie realizuje idei lepszej ochrony pracowników i zapobiegania nielegalnemu zatrudnieniu. Obawiam się, że prawdziwym celem forsujących dyrektywę wdrożeniową w obecnym kształcie jest wyeliminowanie polskiego przedsiębiorcy z rynku unijnego – przyznał dr Marek Benio, Wiceprezes Zarządu Inicjatywy Mobilności Pracy – Nie chodzi o to, by Polacy przestali jeździć do pracy za granicę – są zbyt cenionymi fachowcami. Chodzi o to, aby nie byli oni zatrudniani przez polskie przedsiębiorstwa. W dyskusji na temat poszczególnych postulatów brali udział:
  • Danuta Jazłowiecka - Europosłanka, sprawozdawca dyrektywy dot. delegowania
  • Robert Lisicki - główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
  • Agnieszka Zielińska - Kierownik Polskiego Forum HR
  • Jakub Wojnarowski - Zastępca Dyrektora Generalnego, Konfederacja Lewiatan
  • dr Marek Benio - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Inicjatywa Mobilności Pracy
  • Sebastian Filipek-Kazimierczak - ekspert Polskiej Izby Handlu
Główna sprawozdawczyni dyrektywy w Parlamencie Europejskim – Danuta Jazłowiecka wyraziła swoją wdzięczność za dokumenty, opracowania oraz analizy, które Inicjatywa Mobilności Pracy dostarczała na przestrzeni ubiegłego roku. Pani Europoseł przyznała, że było to dla niej źródło informacji o praktycznym zastosowaniu dyrektywy, co było nieocenioną pomocą przy negocjowaniu poszczególnych zapisów. Opolska Europosłanka poinformowała, iż przekazała Komisji Europejskiej informację o zaniepokojeniu ze strony Inicjatywy brzmieniem zapisu artykułu 3.2. e), który może doprowadzić do nadużyć ze strony inspekcji pracy w państwach przyjmujących i przekształcić delegowanie czasowe w delegowanie jednorazowe. Pani Europoseł zapewniła, że Komisja Europejska poważnie potraktowała tę informację. Możliwe, że w toku dalszych prac wspomniany zapis zostanie zmieniony bądź zastąpiony jednym z alternatywnych zapisów zaproponowanych przez Inicjatywę.  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ