19 czerwca, 2018

EKES: okrągły stół na temat problemów w dziedzinie opieki domowej

Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny (ang. EESC) w ostatnim czasie intensywnie zajmuje się tematyką opieki świadczonej w domu. M.in. organizuje serię spotkań w całej Europie, poświęconych problemom w tej dziedzinie. Czwarte z nich odbyło się w środę 13 czerwca w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Wzięli w nim udział reprezentanci Inicjatywy Mobilności Pracy.

Spotkanie w Polsce i głęboka dyskusja jest o tyle ważna, że wiele osób z naszego kraju świadczy pracę opiekuna w domu podopiecznego w wielu państwach członkowskich UE. Najwięcej polskich opiekunów pracuje w Niemczech. Dominującą formą jest zatrudnienie przed agencje pracy, które wysyłają opiekunów do pracy w innym państwie. Nie jest natomiast znana dokładna wielkość szarej strefy w tym sektorze. Rynku dotyka niedobór kandydatów wykwalifikowanych do tego typu pracy. Jednocześnie skala chorób demencyjnych jest bezprecedensowa. Powoduje to wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w Polsce i UE. W obliczu tych nowych wyzwań, wsparcie ze strony państwa i wypracowanie odpowiednich systemów jest kluczowe. Niemniej jednak, żeby zaangażowanie państwa było odpowiednio ukierunkowane, potrzebna jest wnikliwa analiza i zidentyfikowanie podstawowych kwestii, a przede wszystkim dostrzeżenie diametralnej różnicy pomiędzy legalnym zatrudnieniem w branży opieki, a pracą nierejestrowaną i specyficznych dla niej problemów. Jako prelegent głos zabrał m.in. Stefan Schwarz, Prezes IMP. Poniżej fragment wypowiedzi ze spotkania:

„Zasady i minimalne normy w zakresie świadczenia opieki w domu podopiecznego wymagają określenia na szczeblu UE i nie mogą być tworzone w oderwaniu od szerszego kontekstu gospodarki nieformalnej i pracy nierejestrowanej. Podmioty świadczące takie usługi w sposób zawodowy nie są w stanie konkurować z nieformalnym rynkiem ze względu na wysokie koszty ich usług. Świadczenie wysokiej jakości usług dla starszych pacjentów i zapewnienie godnych warunków pracy dla opiekunów wymaga wsparcia ze strony rządu”

W spotkaniu wzięli też udział Członkowie IMP, a także przedstawiciele polskiej i ukraińskiej inspekcji pracy, NSZZ "Solidarność", OPZZ i liczni przedstawiciele pracodawców. Głos zabrały również autorki badań nt. rynku opieki z Uniwersytetu Warszawskiego. Poniżej fragment wypowiedzi Weroniki Kloc-Nowak na temat wniosków z badań:

„Otrzymywanie opieki we własnym domu odpowiada polskim normom kulturowym. Bez przekształcenia organizacji i finansowania opieki długoterminowej w obecnym systemie opiekunowie mieszkający ze swoimi podopiecznymi – traktowani jako tańsza alternatywa dla zinstytucjonalizowanej opieki – będą narażeni na nieuregulowane i niepewne warunki zatrudnienia.”

Więcej informacji oraz wypowiedzi poszczególnych uczestników (w tym Członków IMP) można znaleźć w komunikacie prasowym ze spotkania. MZ O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ