23 stycznia, 2023

Zapraszamy na ELMC Warm Up! Delegowanie obywateli państw trzecich z i do Polski

Zapraszamy na warsztaty praktyczne ELMC Warm up!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką delegowania pracowników na warsztaty praktyczne w ramach cyklu rozgrzewek przed Europejskim Kongresem Mobilności Pracy (ELMC Warm up!) organizowane przez Europejski Instytut Mobilności Pracy. Spotkanie odbędzie się w piątek 3 marca w godzinach 11.00-14:30 w formacie hybrydowym. Tematem będzie delegowanie obywateli państw trzecich z i do Polski.

logo

Tematyka

Cz. I – Ogólne zasady delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług.

 • Umowny wybór prawa mającego zastosowanie do umów o pracę lub umów cywilnoprawnych
 • Przepisy wymuszające swoje zastosowanie: czas pracy, wynagrodzenie, urlopy, bhp, uprawnienia rodzicielskie, użyczanie pracowników, niedyskryminacja, podróże służbowe, warunki zakwaterowania
 • Zasada korzystności
 • Notyfikacja (proste zgłoszenie), przedłużenie okresu delegowanie powyżej 12 miesięcy. Delegowanie długoterminowe
 • Ustalanie ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych:
 • A1 dla pracowników delegowanych i dla pracowników wykonujących stale pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich.

Cz. II – Specyfika delegowania cudzoziemców

 • Legalny pobyt i legalne zatrudnienie w państwie wysyłającym
 • Znaczenie miejsca zamieszkania
 • Czasowe wykonywanie pracy, trwanie stosunku pracy w okresie delegowania warunek powrotu do państwa wysyłającego po wykonaniu zadania

Cz. III – Pytania i odpowiedzi

 • Czy można delegować cudzoziemca na podstawie umowy zlecenia?
 • Czy można delegować cudzoziemca w formie pracy tymczasowej?
 • Jak udowodnić miejsce zamieszkania?
 • Uzupełniam zespół do wykonania usługi w innym p. cz. - Czy mogę zatrudnić cudzoziemca w celu oddelegowania (tylko do tego projektu)?
 • Wiem, że nie trzeba występować o zezwolenie na pracę w państwie przyjmującym, ale czy cudzoziemiec musi posiadać wizę pobytową zezwalającą na pracę w tym państwie? Czy może wykonywać pracę bez takiej wizy np. w ramach ruchu bezwizowego w okresie do 90 dni?
 • Fikcyjne zatrudnienie w państwie wysyłającym
 • Badanie legalności zatrudnienia i pobytu w sytuacji transgranicznej
  - kompetencje inspekcji pracy i innych organów kontroli (ZUS, Straż Graniczna)
  - współpraca instytucji kontrolnych (rola Europejskiego Urzędu Pracy – ELA, narzędzia unijne: d. platforma do pracy nierejestrowanej, IMI, EESSI, cyfrowa weryfikacja A1)

Informacja o Prowadzących

Dr Marek Benio - prawnik, doktor nauk ekonomicznych, popularyzator nauki, komentator prawa, lobbysta i społecznik. Członek honorowy Małopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, współzałożyciel i wiceprezes zarządu IMP, fundator i członek Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, współorganizator Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Wieloletni trener z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Uczestnik konsultacji społecznych i autor kluczowych opinii prawnych na temat zapisów dyrektywy wdrożeniowej, rewizji dyrektywy podstawowej oraz rozporządzeń o koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego. Wykłada prawo pracy i ubezpieczenia społeczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych. Autor licznych publikacji.

Agata Kostyk-Lewandowska - ekspert w dziedzinie prawa pracy, w szczególności zatrudnienia transgranicznego. Ceniony wykładowca i szkoleniowiec, a przede wszystkim jeden z najbardziej doświadczonych i kompetentnych ekspertów w Polsce w dziedzinie legalności zatrudnienia cudzoziemców, działalności agencji zatrudnienia (w szczególności pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej) oraz delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług w UE.
Nieobca jest Jej również działalność publicystyczna z zakresu prawa pracy – w tym delegowania pracowników, pracy zdalnej oraz z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, jak również działalność komentatorska.

Marta Zięba-Szklarska - Członkini Zarządu ELMI, ekspertka w zakresie Transgranicznego Zatrudnienia – delegowanie pracowników z Polski do innych krajów oraz legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Interim Manager w obszarze Doradztwa i Rozwoju Biznesu – Księgowość, Podatki, HR, Kadry i Place, współpraca z osobami Niepełnosprawnymi, Planowanie Finansowe oraz Prawo Pracy i Administracja. Prowadzi własną firmę consultingową. Współpracuje z firmami na terenie Polski, krajów UE oraz Stanów Zjednoczonych, Azji, Afryki. Wykładowca w Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski. Dyrektor ds. Rozwoju w European Federation of Financial Professionals Poland. Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet, Mentorka w programach Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, Vital Voices.

Informacje praktyczne

Spotkanie odbędzie się w formacie hybrydowym w piątek 3 marca w godzinach 11:00-14:30. Osoby, które zdecydują się wziąć udział stacjonarnie zapraszamy do Warszawy – ul. Zbyszka Cybulskiego 3 (budynek Konfederacji Lewiatan). Liczba miejsc ograniczona..

Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających oraz 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie.

Na zgłoszenia czekamy do 24 lutego. Prosimy je przesyłać na adres mailowy kontakt@labourinstitute.eu z dopiskiem czy zamierzają Państwo uczestniczyć stacjonarnie czy on-line na platformie zoom.

Jak zwykle zachęcamy do dyskusji i do zadawania pytań. Na pytania nadesłane przed wydarzeniem odpowiemy w pierwszej kolejności. Potwierdzenie rezerwacji miejsca wyślemy mailem. Prosimy o poinformowanie nas o rezygnacji z uczestnictwa aby umożliwić udział osób z listy rezerwowej.

 

O Europejskim Instytucie Mobilności Pracy

Europejski Instytut Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ