10 listopada, 2015

Europejskie agencje zatrudnienia przeciwne rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników

Wczoraj Eurociett ogłosił oficjalne stanowisko przygotowane w związku z trwającymi w Komisji Europejskiej pracami nad Pakietem Mobilności. Sprzeciwia się w nim rewizji dyrektywy podstawowej o delegowaniu pracowników. To sukces, który daje nadzieję na przyjęcie zrównoważonych rozwiązań w zakresie delegowania w całej Unii Europejskiej. Stanowisko największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy agencji zatrudnienia w Brukseli, koncentruje się jednak jedynie wokół delegowania pracowników tymczasowych, czyli części całego rynku usług transgranicznych. Duży wpływ na końcowy kształt dokumentu miało Polskie Forum HR, którego wiceprezesem jest Stefan Schwarz. PFHR skutecznie sprzeciwiło się postulatom Francji żądającej m.in. otwarcia dyrektywy, wprowadzenia progu 75% obrotów krajowych, 3-miesięcznego okresu podlegania przed oddelegowaniem oraz skrócenia maksymalnego okresu delegowania do 12 miesięcy. Najważniejsze postulaty przedstawione w stanowisku Eurociett to:
  1. konieczność prowadzenia kontroli firm delegujących w sposób efektywny, ale niedyskryminujący i proporcjonalny,
  2. brak potrzeby wpisywania do dyrektywy podstawowej zasady „równej płacy za tą samą pracę w tym samym miejscu” oraz
  3. sprzeciw wobec planów rewizji dyrektywy podstawowej.
Bardzo rozsądny i korzystny dla polskich firm jest punkt dot. postulatu „równej płacy za tą samą pracę w tym samym miejscu” w obszarze delegowania pracowników tymczasowych. W swoim stanowisku Eurociett podkreśla, że ta zasada już od dawna obowiązuje w wielu państw członkowskich, zatem nie ma potrzeby jej wpisywania do prawa europejskiego. Mowa tutaj również o polskim prawie, zgodnie z którym pracownik tymczasowy nie może mieć gorszych warunków pracy i zatrudnienia, niż stali pracownicy w tym samym zakładzie pracy, pracujący na tych samych stanowiskach. Eurociett sprzeciwia się rewizji dyrektywy podstawowej argumentując, że ponowne otwarcie dyskusji na temat delegowania pracowników w praktyce opóźni implementację uchwalonej niedawno dyrektywy wdrożeniowej i zwiększy niepewność prawną dotyczącą zasad, których mają przestrzegać firmy delegujące pracowników. Według Stefana Schwarza, szczególnie istotny z punktu widzenia polskich firm delegujących jest postulat niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych kontroli, z którymi w chwili obecnej borykają się polskie firmy usługowe. Celem tych kontroli nie jest wykrywanie nadużyć, ale zniechęcenie polskich firm do świadczenia usług za granicą, a ich klientów do korzystania z tych usług. W tej niechlubnej praktyce przoduje Francja. Kontrole owszem są niezbędne, ale nie mogą być narzędziem do ograniczania swobody przepływu usług w Europie i ukrytego protekcjonizmu. Pełna treść stanowiska Eurociett dostępna jest tutaj.  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ