02 sierpnia, 2023

II termin warsztatów dla początkujących – ABC delegowania pracowników. Zapraszamy!

88. Posting Lab – warsztaty online

Zapraszamy na 88. Posting Lab, który odbędzie się w czwartek 31 sierpnia. Pracownia dra Marka Benio przeznaczona jest dla osób rozpoczynających przygodę z delegowaniem pracowników. Ten sam warsztat odbył się 20 lipca, dlatego zapraszamy osoby, którym nie udało się zapisać ze względu na czas urlopowy.

Tematyka warsztatów

Mobilność pracy to nie to samo co mobilność pracowników a pracownik delegowany rzadko bywa w delegacji. Ilekroć pracownik lub zleceniobiorca przekracza granicę wewnętrzną UE w celach zawodowych, konieczne jest rozstrzygnięcie kolizji między różnymi systemami prawa. Według których przepisów obliczymy jego czas pracy, a zwłaszcza nadgodziny, gdy w jednym p. cz. norma tygodniowa to 40 h a w innym 35 h, a w jeszcze innym 48 h? Gdzie płacić składki na ubezpieczenie społeczne i w jakiej wysokości oraz od jakiej podstawy? Czy i gdzie odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy? Jak ustalić składniki i wysokość wynagrodzenia? Lekka forma, dużo przykładów, Q&A.

Program

  1. Swoboda świadczenia usług na tle innych swobód traktatowych. Mobilność pracy, mobilność pracowników
  2. Delegowanie pracowników i podróż służbowa
  3. Prawo pracy – swobodny wybór i jego ograniczenia. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie (dyrektywa podstawowa) – warunki zatrudnienia – wynagrodzenie, dodatki, diety – delegowanie zleceniobiorców
  4. Obowiązki pracodawcy delegującego - publicznoprawne (zgłoszenie delegowania, wyznaczenie osoby do kontaktów, tłumaczenie i przechowywanie dokumentów) - prywatnoprawne (informacyjne wobec pracownika, aneks vs. polecenie wyjazdu)
  5. Delegowanie długoterminowe – 12 miesięcy i wydłużenie do 18 przez powiadomienie państwa przyjmującego – obliczanie okresów delegowania, delegowanie kumulatywne – rozszerzony katalog warunków zatrudnienia
  6. Ubezpieczenia społeczne – zasada jednego ustawodawstwa – ustalanie właściwego ustawodawstwa – lex loci laboris (pracownik migrujący) – kontynuacja podlegania (osoba delegowana) – miejsce zamieszkania lub siedziba pracodawcy (praca w dwóch lub więcej państwach członkowskich
  7. Pułapki ubezpieczeń społecznych – wcześniejsze podleganie, – zastępowanie – ograniczenie do 24 miesięcy – praca marginalna – niewykonanie zaplanowanej pracy

Informacje praktyczne

88. Posting Lab odbędzie się w formacie online na platformie zoom w czwartek 31 sierpnia w godzinach 12:00-15:00.

Koszt udziału w Pracowni jest bezpłatny dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających, pracowników administracji publicznej oraz dla pracowników naukowych zainteresowanych tematyką delegowania pracowników. Dla osób spoza Stowarzyszenia, które zgłoszą chęć uczestnictwa koszt udziału to 499 zł netto.

Na zgłoszenia czekamy do 24 sierpnia. Prosimy je przesyłać na adres mailowy kontakt@labourinstitute.eu. Jak zwykle zachęcamy do dyskusji i do zadawania pytań. Na pytania nadesłane przed wydarzeniem odpowiemy w pierwszej kolejności. Zapraszamy!

 

Pracownia organizowana w ramach projektu Postcare 2.0 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

postcare 2.0

Funded by EU

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ