31 sierpnia, 2015

III EKMP: Zagrożenia dla unijnej zasady swobody świadczenia usług z perspektywy francuskiego prawnika

Mecenas Hanna Stypułkowska-Goutierre, Prezes Polskiej Izby Handlowo Przemysłowej we Francji wyjaśnia w jaki sposób wewnętrzne ograniczenia swobody świadczenia usług w UE niszczą zewnętrzną konkurencyjność gospodarki unijnej w gospodarce globalnej. Rozmowa przeprowadzona została w trakcie III Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Hanna Stypułkowska-Goutierre specjalizuje się w wewnątrz unijnych transakcjach i kontraktach oraz francuskim i europejskim prawie pracy. Ma doświadczenie w doradztwie prawnym w europejskich sporach z zakresu prawa pracy. W 2012 roku została powołana przez paryską Radę Adwokacką na funkcję Przedstawiciela Komisji przyjaźni francusko-polskiej w celu wzmocnienia stosunków miedzy Radą paryską i warszawską oraz wspierania wymiany doświadczeń między adwokatami obydwu krajów. W trakcie III Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy brała udział w panelu eksperckim na temat fundamentalnych wartości swobody świadczenia usług, uczciwej konkurencji i praw pracowników delegowanych w Europie. – Słowa Pani Mecenas uświadamiają nam, że Francja jest także państwem delegującym, a nie wyłącznie przyjmującym – komentuje powyższe nagranie dr Marek Benio, Wiceprezes Inicjatywy Mobilności Pracy – To zmusza uważnego obserwatora do zadania pytań, które z polskiej perspektywy rzadko przychodzą do głowy: Czy dwieście tysięcy francuskich pracowników delegowanych zagraża lokalnym rynkom pracy, do których trafiają w ramach swobody świadczenia usług? Czy zagrożenie dumpingiem socjalnym płynie tylko ze strony polskich firm usługowych, czy także francuskich?

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ