20 sierpnia, 2014

IMP: Budujemy dialog i pozytywny wizerunek polskich usług

Strona internetowa Inicjatywy Mobilności Pracy powstała z myślą o poprawie jakości komunikacji w zakresie budowania pozytywnego wizerunku polskich firm delegujących pracowników na rynku europejskim. Nowa odsłona strony ma na celu ułatwienie dotarcia do kluczowych informacji na temat przepisów regulujących delegowanie pracowników w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również ich aktualnej wykładni. Zarząd Stowarzyszenia postawił sobie za cel integrację środowiska związanego z mobilnością pracy i usług. Dlatego priorytetowe są działania na rzecz wspierania otwartego dialogu między przedsiębiorstwami, administracją, nauką i polityką. Strona inicjatywa.eu stanowi ważny kanał komunikacji do dzielenia się wiedzą i przekazywania istotnych informacji. Jako organizacja pozarządowa bierzemy aktywny udział w tworzeniu prawa polskiego i unijnego. Gromadzimy wiedzę, analizujemy bieżące procesy legislacyjne i działania instytucji europejskich – mówi Stefan Schwarz, Prezes IMP. IMP opiniuje ważne dla mobilności pracy i usług akty prawne, dzięki czemu przyczynia się do poprawy jakości prawa. Opracowane stanowiska zyskały uznanie ze strony europosłów, polskich organizacji pracodawców oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Stowarzyszenie m.in. doprowadziło do dodania do dyrektywy wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej, które uchroniło swobodę przepływu usług przed jej faktycznym demontażem. Chcemy dzielić się naszą wiedzą. W tym celu prowadzimy cykliczne warsztaty eksperckie pt. Pracownia Legalnego Delegowania, na które zapraszamy naszych członków – podkreśla dr Marek Benio, Wiceprezes IMP. Stowarzyszenie IMP jest również organizatorem największego cyklicznego wydarzenia w Europie, poświęconego tematyce delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług: Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką delegowania pracowników i transgranicznego świadczenia usług do członkostwa w naszym Stowarzyszeniu. Jak zostać członkiem IMP?   KLB / SS  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ