18 lipca, 2017

IMP na seminarium nt. delegowania pracowników w sektorze opieki w Parlamencie Europejskim

11 lipca 2017r. w Parlamencie Europejskim europosłanka Danuta Jazłowiecka wspólnie z niemieckim europosłem Svenem Schulze zorganizowali seminarium nt. delegowania pracowników w sektorze opieki. Ze strony IMP wzięli w nim udział przedstawiciele zarządu IMP, a prezes Stefan Schwarz wygłosił wystąpienie.
„Ze względu na starzenie się społeczeństwa w Unii Europejskiej w ostatnim czasie stale wzrasta znaczenie sektora opieki. W 2016 roku 22.3 miliony osób potrzebowały opieki w domu - o 10 milionów więcej niż w 2007 roku.  Dlatego z niepokojem śledzimy proponowane poprzez rewizję dyrektywy o delegowaniu pracowników zmiany w sektorze i staramy się im zapobiec, tak aby nowe zasady nie ograniczyły sektora opieki”
- podkreśliła poseł Jazłowiecka. Seminarium zostało zorganizowane we współpracy z niemieckimi partnerami. Szacuje się, iż w 2030 roku 3,4 mln Niemców będzie potrzebowało opieki, a w roku 2060 już ok. 4,7 mln. Tych potrzeb nie będzie można zaspokoić za pomocą lokalnych pracowników i Niemcy już dzisiaj zdają sobie z tego sprawę. Magdalena Chochowska (SAO) podczas swojego wystąpienia nakreśliła prognozę wzrostu popytu na usługi opieki domowej na rynku niemieckim. Do 2030 roku liczba niemieckich gospodarstw domowych, będących w potrzebie zagwarantowania opieki najstarszym członkom rodziny, wzrośnie z obecnych 2,3 do 3,5 mln. Christian Bohl (BHSB) wskazał, że tylko 10% opiekunek pracuje legalnie. W tej grupie jednak aż 80% to pracownicy delegowani. W legalnym zatrudnieniu dominuje ta forma. Prof. Arne Petermann (VHBP) zaprezentował wyniki swoich badań (zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem VHBP w sprawie skutków rewizji Dyrektywy). Zaletą delegowania jest zapewnienie opieki w domu podopiecznego. Jednak delegowanie przynosi korzyści nie tylko podopiecznemu. Członkowie jego rodziny magą aktywnie uczestniczyć w rynku pracy. Delegowanie umożliwia zatrudnienie osobom w wieku, w którym trudno znaleźć pracę. Przeciętny wiek opiekunów to 51 lat. Czas pracy to średnio 45 godzin na tydzień. Z ankiet wynika ogólne ponadprzeciętne zadowolenie opiekunów z warunków pracy. Tylko w kategorii "zarobki" zadowolonych jest połowa ankietowanych, co jednak nie odbiega od wyników badań w innych branżach. Jeśli chodzi o czas pracy, warunki pracy, samodzielność i traktowanie pracowników zadowolonych jest ponad 70% - to więcej niż w innych branżach. Stefan Schwarz, prezes IMP, przedstawił delegowanie jako najbardziej uregulowaną formę zatrudnienia, podkreślając jak łatwo wymknąć się tej regulacji będąc samozatrudnionym (bez gwarancji minimalnego wynagrodzenia, czasu pracy, notyfikacji, tłumaczenia dokumentacji, itd.). Największe kontrowersje wzbudziła wypowiedź podkreślająca, że domowa opieka jest nie tylko tańsza, lecz  bardziej humanitarna od opieki instytucjonalnej. Ogólny wniosek z wystąpień ekspertów był taki, że rewizja dyrektywy nie bierze pod uwagę specyficznych potrzeb i cech sektora opieki. Wydawało się, że seminarium "otworzyło oczy" na możliwe konsekwencje dla, jak się okazało, słabo zbadanej przez unijną administrację branży. Głosowanie nad sprawozdaniem w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE zaplanowano na 26 września. Konferencja relacjonowana była na żywo przez biuro pani poseł Jazłowieckiej. Zdjęcia organizatora z wydarzenia.

Komentarz:

Spór o pracowników delegowanych dzieli Europę. Unia forsuje przepisy, które mogą być zabójcze dla polskiego rynku pracy. Kolejne kraje wprowadzają restrykcje, w większości niezgodne z unijnym prawem. Szacuje się, że tylko 0,4% etatów w UE zajmują osoby delegowane. Polska jest w tym zakresie zdecydowanym liderem, wysyłając co piątego pracownika delegowanego w Unii. W 2016 roku było to około pół miliona osób. Jak wskazywaliśmy, na skutek wprowadzanych w Europie zmian kłopoty mogą dosięgnąć tysięcy polskich firm usługowych. Od 400 do 900 tysięcy polskich specjalistów może stracić pracę. Co Polska może zrobić w tej sprawie? Sprzeciwiać się i jasno artykułować zagrożenia dla naszego kraju, jak i całego regionu. Na razie jednak nie przynosi to wymiernych skutków. Swój sprzeciw wobec dyrektywy 11 maja wyrazili także członkowie Grupy Wyszehradzkiej. Premierzy czterech państw, w tym Polski, wskazywali na potrzebę ochrony swobody świadczenia usług zawartej w Traktatach i opowiadają się przeciwko praktykom protekcjonistycznym, naruszającym podstawowe zasady rynku wewnętrznego.

O Inicjatywie Mobilności Pracy

Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ