17 grudnia, 2013

IMP stawia na kontakt z przedsiębiorcami i pozytywny wizerunek branży

13 grudnia zakończył się bezpłatny dyżur telefoniczny dla przedsiębiorców. Dziękujemy za wszystkie pytania oraz uwagi. 13 grudnia zakończył się bezpłatny dyżur telefoniczny dla przedsiębiorców. Inicjatywa Mobilności Pracy pragnie podziękować za wszystkie pytania oraz uwagi. Duży odzew ze strony środowiska przedsiębiorców przyczynił się do podjęcia przez IMP decyzji o powtórzeniu tej formy konsultacji przy okazji kolejnych kluczowych etapów procesu legislacji dyrektywy wdrożeniowej.  W przeciągu czterech dni bezpłatnych konsultacji telefonicznych trzy dyżurne konsultantki IMP odebrały blisko czterdzieści telefonów z pytaniami od firm delegujących pracowników na terytorium Unii Europejskiej. W sumie odpowiedzi udzieliliśmy 32 podmiotom. Najczęściej zadawane pytania dotyczyły artykułów 3, 9 i 12 kompromisowego tekstu dyrektywy wdrożeniowej. Nie brakowało także pytań daleko wykraczających poza kwestie ustaleń kompromisowych dyrektywy. Także na te pytania staraliśmy się odpowiadać. Bez aktywnego udziału przedsiębiorców w działaniach IMP poprzedzających spotkanie Rady UE nie osiągnęlibyśmy tyle, ile udało się osiągnąć. Dziękowaliśmy już Pani Poseł Jazłowieckiej, Panu Ministrowi Mleczce i ich współpracownikom, ale bez aktywnego udziału przedsiębiorców kierujących do nas swoje pytania i dzielących się obawami, nie bylibyśmy w stanie precyzyjnie formułować zapytań, postulatów i rekomendacji dla negocjatorów. Uruchomienie dyżuru telefonicznego to forma podziękowania dla wszystkich zaangażowanych. Dziękujemy za pytania, za wsparcie, a także za krytykę naszych działań. Dzięki Państwu nabraliśmy doświadczenia i gotowi jesteśmy zadbać o podobnie transparentny proces prac nad zapowiadanymi zmianami w zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE. Uruchomienie bezpłatnych konsultacji po zawarciu kompromisu w Radzie było krokiem, który jeszcze bardziej zbliżył nas do pełnego zrozumienia obaw środowiska eksporterów usług – mówi dr Marek Benio, Wiceprezes IMP. W procesie legislacyjnym dyrektywy wdrożeniowej czekają nas jeszcze trilogi, czyli negocjacje i rozmowy Komisji, Parlamentu i Rady UE. IMP będzie się uważnie przyglądać postępowi prac. Już za dwa miesiące odbędzie się planowane na 25 lutego 2014 roku głosowanie w Parlamencie Europejskim nad ostatecznym tekstem dokumentu. Wówczas ponownie uruchomiona zostanie infolinia dla przedsiębiorców, która umożliwi firmom delegującym szybki dostęp do informacji z pierwszej ręki. Na obecnym etapie za kluczowe dla powodzenia całej misji uważamy budowanie pozytywnego wizerunku polskich usługodawców i ich pracowników. Mamy nadzieję, że pomoże nam w tym jednomyślność, którą udało się osiągnąć IMP ze wszystkimi znaczącymi organizacjami pracodawców w Polsce. Liczymy także na wsparcie wszystkich tych poszczególnych przedsiębiorców, którym na sercu leży przyszłość delegowania w UE. Na pytania i konstruktywne uwagi czekamy cały czas, także w okresach, kiedy infolinia formalnie nie funkcjonuje. Bardzo cenimy sobie bezpośredni kontakt – tak o planach na najbliższe tygodnie mówi Stefan Schwarz, Prezes IMP. AGB

1524069_710159479001729_583348196_o

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ