04 lipca, 2018

Wyniki po korektach. Jak głosowali polscy europosłowie ws. Dyrektywy o delegowaniu pracowników?

Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 29 maja odbyło się głosowanie, na którym PE przyjął nowelizację Dyrektywy o delegowaniu pracowników. Czworo polskich deputowanych poparło projekt.

Z powodu zamieszania podczas głosowania, aż kilkadziesiąt osób z różnych państw i ugrupowań dokonało korekty oddanego głosu. Ostateczne wyniki ukazały się 20 czerwca. W tym głosowaniu wśród polskich eurodeputowanych nie było widać podziałów. Zarówno przedstawiciele ugrupowań konserwatywnych, jak i liberalnych jednoznacznie wyrazili sprzeciw wobec nowelizacji, która będzie miała negatywny wpływ na konkurencyjność polskich firm i pracowników, świadczących usługi transgraniczne. Spośród 51 polskich europosłów, tylko czworo z nich poparło nowelizację, a drugie tyle było nieobecnych podczas sesji.

Kto głosował za nowelizacją Dyrektywy o delegowaniu pracowników?

Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka, Janusz Zemke.  Warto zauważyć, że część europosłów: Róża Thun, Michał Boni, Barbara Kudrycka i Tomasz Poręba nie była obecna podczas głosowania. Polska była jednym z kilku państw Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie przeważały głosy negatywne. Tendencja była jednak odwrotna. Z 752 uprawnionych, głosowało 656 osób - przy wymaganej większości 304 głosów, wyniki były następujące: ZA: 423 (64 %) PRZECIW: 173 (27 %) WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 60 (9 %) Dlaczego kilku polskich reprezentantów w PE zdecydowało się zagłosować za projektem? Propozycja KE znalazła szczególne poparcie wśród europejskich związków zawodowych, a także prezydenta Francji Emmanuela Macron i nie bez powodu - pod hasłem poprawienia sytuacji pracowników i "równej płacy za tą samą pracę" tylnymi drzwiami udało się wprowadzić protekcjonistyczne przepisy, uderzające bezpośrednio w konkurencyjność i swobodę przepływu usług. Prezes IMP, Stefan Schwarz podkreślił:

"Bogate kraje UE osiągnęły szczyt hipokryzji: wmówiły wszystkim, że chodzi o wyrównywanie zarobków, a prawdziwym motywem działania była ochrona własnych interesów ekonomicznych"

Sytuacja nie jest jednak tak dramatyczna, jak zapowiadała się w 2016 r. po ogłoszeniu projektu. Jak wskazuje red. Zbigniew Bartuś w Dzienniku Polskim:

"Dzięki licznym spotkaniom w Brukseli oraz w Krakowie (kluczową rolę odegrał tu Kongres Mobilności Pracy z udziałem europejskich komisarzy), mobilizacji organizacji biznesu w bogatych krajach (które korzystają z usług polskich firm) oraz rzeczowym ekspertyzom udało się uzyskać wpływ na urzędników pracujących nad ostatecznym kształtem dyrektywy i – jak mówią Polacy – „wybić zęby potworowi stworzonemu przez Macrona”."

Poniżej prezentujemy całkowite zestawienie wyników głosowania wśród 51 polskich europosłów, uprawnionych do głosowania:

ZA (4): 

Adam GIEREK (S&D), Bogusław LIBERADZKI (S&D), Krystyna ŁYBACKA (S&D), Janusz ZEMKE (S&D).

PRZECIW (42): 

Adam SZEJNFELD (EPP), Jerzy BUZEK (EPP), Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ (EPP), Andrzej GRZYB (EPP), Anna Elżbieta FOTYGA (ECR), Beata GOSIEWSKA (ECR), Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI (EPP), Bogdan Brunon WENTA (EPP), Bolesław G. PIECHA (ECR), Czesław HOC (ECR), Czesław Adam SIEKIERSKI (EPP), Danuta JAZŁOWIECKA (EPP), Danuta Maria HÜBNER (EPP), Dariusz ROSATI (EPP), Dobromir SOŚNIERZ (niezrzeszony), Edward CZESAK (ECR), Elżbieta ŁUKACIJEWSKA (EPP), Jacek SARYUSZ-WOLSKI (niezrzeszony), Jadwiga WIŚNIEWSKA (ECR), Jan OLBRYCHT (EPP), Janusz LEWANDOWSKI (EPP), Jarosław KALINOWSKI (EPP), Jarosław WAŁĘSA (EPP), Julia PITERA (EPP), Karol KARSKI (ECR), Kosma ZŁOTOWSKI (EPP), Krzysztof HETMAN (EPP), Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG (S&D), Marek JUREK (ECR), Marek PLURA (EPP), Marek MARUSIK (ENF), Mirosław PIOTROWSKI (ECR), Robert Jarosław IWASZKIEWICZ (EFDD), Ryszard Antoni LEGUTKO (ECR), Ryszard CZARNECKI (ECR), Stanisław OŻÓG (ECR), Stanisław ŻÓŁTEK (ENF), Sławomir KŁOSOWSKI (ECR), Tadeusz ZWIEFKA (EPP), Urszula KRUPA (ECR), Zbigniew KUŹMIUK (ECR), Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR).

WSTRZYMANYCH (0): brak

NIE GŁOSOWALI (1): 

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI (niezrzeszony)

NIEOBECNI (4): 

Róża Grafin von THUN UND HOHENSTEIN (EPP), Michał BONI (EPP), Barbara Kudrycka (EPP), Tomasz Piotr PORĘBA (ECR). MZ O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ