27 maja, 2015

Jak porównywać przepisy państwa przyjmującego i wysyłającego?

Beata Krajewska z Głównego Inspektoratu Pracy w rozmowie z Inicjatywą Mobilności Pracy przypomina o konieczności znajomości przez przedsiębiorców delegujących przepisów prawa pracy państwa wysyłającego i przyjmującego. Radzi również, jak porównać ze sobą te dwa systemy prawa i wyciągnąć wnioski, który jest korzystniejszy.
Przepisy polskie łatwo jest poznać, natomiast jeśli chodzi o przepisy zagraniczne, trzeba zdobyć dostęp do informacji – mówiła w rozmowie z IMP Beata Krajewska. – Jeśli przepisów nie można znaleźć na stronie internetowej np. Komisji Europejskiej lub instytucji łącznikowej na potrzeby dyrektywy 96/71/WE, należy skierować zapytanie do tej instytucji łącznikowej w państwie, do którego pracownicy są wysyłani.
Beata Krajewska jest związana z Państwową Inspekcją Pracy od 1995 roku. Od 2007 roku jest zatrudniona w Głównym Inspektoracie Pracy, na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Legalności Zatrudnienia. Zajmuje się głównie problematyką delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, przestrzegania przepisów dotyczących pracy tymczasowej, a także zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi. W trakcie III Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy wygłosiła prelekcję na temat roli Państwowej Inspekcji Pracy jako biura łącznikowego wyznaczonego do współpracy z organami państw członkowskich przyjmujących odpowiedzialnymi za kontrole warunków zatrudnienia. AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ