11 lipca, 2013

Komisja ds. Unii Europejskiej obradowała dziś nad stanem prac nad dyrektywą

Podczas dzisiejszego posiedzenia w Komisji ds. UE w Sejmie RP Danuta Jazłowiecka przedstawiła bieżący stan prac nad dyrektywą dot. delegowania pracowników. Podkreśliła potrzebę wzmocnienia działalności organizacji pracodawców, których głos jest znacznie słabszy niż głos związków zawodowych.    Poseł Jazłowiecka rozpoczęła swoje przemówienie od podziękowań dla ministra Radosława Mleczko, który w imieniu polskiego rządu prowadzi negocjacje nad projektem dyrektywy w Radzie Unii Europejskiej. Na początku swojej wypowiedzi europosłanka podkreśliła także wagę dyrektywy, która nazywana jest najtrudniejszą dyrektywą tej kadencji w Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Podczas posiedzenia w Komisji ds. Unii Europejskiej polskiego Sejmu sprawozdawczyni dyrektywy wdrożeniowej w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE przedstawiła kompromisy, które znalazły się w aktualnej wersji dokumentu. Wśród nich dwa niezwykle niekorzystne, które przegłosowane zostały w wersji unijnych socjalistów i dotyczą artykułów 9 i 12. Poseł Jazłowiecka zaznaczyła, że wynegocjowanie zamkniętej listy środków kontrolnych, zawartej w artykule 9, jest priorytetem dla naszego kraju. Poseł Jazłowiecka mówiła też o słabości związków pracodawców działających w całej Europie. Jej zdaniem istnieje silna potrzeba wzmacniania polskich organizacji okołobiznesowych, które mają coraz mniej czasu na ugruntowanie swojej pozycji na arenie europejskiej i skuteczną walkę o korzystne dla nich rozwiązania legislacyjne. – Inicjatywa Mobilności Pracy traktuje słowa poseł Jazłowieckiej na temat związków pracodawców jako motywację do dalszej działalności w ramach jednoczenia tego środowiska – mówi Stefan Schwarz, przedstawiciel IMP – Jesteśmy gotowi na  jeszcze intensywniejsze działanie w tym zakresie, które pomoże osiągać nasze wspólne cele. 

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ