18 marca, 2021

Komisja Europejska zapowiada działania w sprawie opieki domowej

Przedstawiając plan działań na rzecz Europejskiego Filaru Praw Socjalnych Komisja Europejska zapowiedziała opublikowanie Inicjatywy na rzecz opieki długoterminowej. Dokument ma być gotowy w 2022 roku i ma wyznaczyć kierunek reform koniecznych do przeprowadzenia w sektorze opieki.

Działania Komisji Europejskiej są odpowiedzią na oczekiwania Parlamentu Europejskiego. Europosłowie w ostatnim czasie wielokrotnie domagali się stworzenia europejskiej strategii na rzecz opieki. Są one także realizacją jednego z celów Europejskiego Filaru Praw Socjalnych przyjętego w 2017 roku, który mówi o tym, że „każdy ma prawo do przystępnej opieki długoterminowej, dobrej jakości, a przede wszystkim do opieki domowej (…)”.
„Zainteresowanie sektorem opieki wynika także z faktu, że zapotrzebowanie na usługi opieki będzie rosło z powodu starzenia się społeczeństwa. Szacuje się, że ilość miejsc pracy w sektorze opieki i służby zdrowia w ciągu najbliższych 10 lat wzrośnie o 8 milionów. Jednocześnie Komisja Europejska wskazuje na poważne problemy z dostępem do usług opieki domowej oraz ich niską jakość” - dodaje Margareta Przybyła z Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy.
Propozycja Komisji Europejskiej będzie bazowała między innymi na przygotowywanym obecnie raporcie na temat sytuacji w sektorze opieki w poszczególnych państwach członkowskich. Dokument ma zostać opublikowany już wiosną 2021 roku i oprócz diagnozy sytuacji ma zawierać także rekomendacje działań mających na celu zapewnienie równego dostępu do usług opieki oraz ich przystępności cenowej. Inicjatywa uwzględni także wyniki konsultacji społecznych, jakie Komisja Europejska obecnie prowadzi w oparciu o tzw. Zieloną Księgę ws. starzenia się społeczeństwa.
„Powoli krystalizują się zamiary Komisji Europejskiej odnośnie sektora opieki. Będziemy wiedzieli jeszcze więcej po publikacji raportu na temat sytuacji w poszczególnych krajach UE, a także po zakończeniu konsultacji społecznych. Wygląda jednak na to, że Komisja chce wyznaczyć wspólny kierunek reform pozostawiając w gestii państw członkowskich kwestie związane z warunkami zatrudnienia personelu opiekuńczego” oceniła Margareta Przybyła.
Komisja Europejska 4 marca 2021 opublikowała plan działania ws. Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Tego samego dnia Komisarz Nicolas Schmit przedstawił założenia programu Komisji EMPL, a 10 marca plan został zaprezentowany podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego. Polskie firmy są europejskim liderem w transgranicznym świadczeniu usług długoterminowej opieki domowej. Profesjonalni usługodawcy dysponują doświadczonym personelem i fachową wiedzą w zakresie opieki i pielęgnacji osób starszych. Klienci, których nie stać na fachową usługę mogą skorzystać z ofert polskich agencji zatrudnienia oferujących tylko rekrutację i wynajem personelu opiekuńczego. Stale rosnący popyt na pracę opiekunów domowych przyciąga również nielegalnych pośredników i werbowników. Szacuje się, że ponad 150 tysięcy Polek pracuje w charakterze opiekunów osób starszych na terenie Niemiec, z czego aż 85% tych osób wykonuje tą pracę nielegalnie. Przyczyną jest powszechne przyzwolenie społeczne i brak skutecznych kontroli właściwych służb, które niechętnie naruszają mir domowy osób w podeszłym wieku.   Zdjęcie autorstwa Fot. stock.adobe.com/Grecaud Paul

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ