30 kwietnia, 2013

Komisja Prawna opowiada się za rozwojem delegowania

Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego przyjęła dziś optymistyczną dla polskich pracodawców opinię na temat projektu dyrektywy wdrożeniowej o delegowaniu pracowników! Członkowie Komisji Prawnej zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za rozwiązaniami korzystnymi dla rozwoju delegowania pracowników w Unii Europejskiej. Taki wynik głosowania to szansa na stosowanie rozsądnych, jasnych oraz spójnych prawnie przepisów dotyczących delegowania. Wśród najważniejszych przyjętych w dzisiejszym głosowaniu zapisów znajdują się między innymi: - zamknięta lista elementów pomagających w interpretacji legalności delegowania, - zamknięty katalog możliwych środków kontrolnych, - obowiązek udostępniania przez państwa członkowskie kompletnej informacji w kwestii obowiązujących warunków zatrudnienia. Komisja Prawna zaopiniowała także zmianę artykułu mówiącego o nałożeniu na państwa członkowskie obowiązku wprowadzenia odpowiedzialności solidarnej. Zaproponowana została forma fakultatywna. Przegłosowane zostały także wszystkie poprawki autorstwa polskich posłów odnoszące się do transgranicznej egzekucji administracyjnych kar i grzywien. "Wynik głosowania w Komisji Prawnej to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców delegujących pracowników z Polski do pracy za granicą. Dzięki niemu nadal możemy mieć nadzieję, na zachowanie równowagi pomiędzy ochroną pracowników a swobodą świadczenia usług dla pracodawców "– mówi Stefan Schwarz, przedsiębiorca i przedstawiciel Inicjatywy Mobilności Pracy. "Nadzieją nie napawa natomiast klimat rozmów w kluczowej dla dyrektywy komisji ds. zatrudnienia, gdzie nadal dominuje postawa nieprzychylna przedsiębiorcom, na skutek której delegowanie m. in. Polaków może zostać w praktyce zablokowane." Dzisiejsze głosowanie jest drugą pozytywną dla rozwoju delegowania opinią wydaną w Parlamencie Europejskim. W lutym br. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zaopiniowała  korzystne dla przedsiębiorców delegujących zapisy nowej dyrektywy. Główną rolę w pracach nad dyrektywą odgrywa jednak Komisja ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego, w której sprawozdanie głosowane będzie 30 maja.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ