26 kwietnia, 2013

Konferencja na temat delegowania zakończona!

Zakończyła się I Ogólnopolska Konferencja „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego”! W jej trakcie przedsiębiorcy, przedstawiciele polityki, administracji i nauki rozmawiali o delegowaniu do pracy za granicą i współpracy, między środowiskami zaangażowanymi w transgraniczne świadczenie usług. Zakończyła się I Ogólnopolska Konferencja „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego”! W jej trakcie przedsiębiorcy, przedstawiciele polityki, administracji i nauki rozmawiali o delegowaniu do pracy za granicą i współpracy, między środowiskami zaangażowanymi w transgraniczne świadczenie usług, które daje zatrudnienie ponad 310 000 Polaków i zapewnia byt 15 000 polskich przedsiębiorstw.

Wydarzenie nieprzypadkowo odbyło się w kwietniu br. W Parlamencie Europejskim bowiem trwają obecnie prace nad nową dyrektywą wdrożeniową dotyczącą delegowania pracowników. Konferencja była okazją do omówienia jej przewidywanych skutków, które najprawdopodobniej uderzą w polskich pracowników i pracodawców. Dodatkowe obciążenia i bariery w tym zakresie najbardziej ze wszystkich krajów UE odczuje właśnie Polska, która deleguje najwięcej pracowników w całej Unii. Może to doprowadzić nie tylko do upadku wielu przedsiębiorstw (głównie z sektora MŚP), ale i do wzrostu bezrobocia w Polsce.

"10 milionów obywateli UE korzysta obecnie ze swobody przepływu osób, która jest jedną z czterech podstawowych swobód Unii Europejskiej – wśród nich są pracownicy delegowani" – mówi europosłanka Danuta Jazłowiecka, główny sprawozdawca projektu dyrektywy wdrożeniowej w zakresie delegowania. "W mojej ocenie najważniejszymi elementami dyrektywy powinno być zapewnienie jasnej informacji oraz równowagi między swobodą świadczenia usług przez pracodawców i zabezpieczeniem praw pracowniczych."

Magdalena Klimczak-Nowacka, wicedyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej podkreśliła, że rządowi polskiemu bardzo zależy na tym, by nowa dyrektywausprawniła informowanie pracowników delegowanych oraz wymianę informacji między związanymi z pracą instytucjami poszczególnych krajów Wspólnoty – szansą na to jest system IMI. Negatywnie oceniane elementy projektu nowej dyrektywy przez MPiPS to m. in. odpowiedzialność solidarna, która przenosi niepokryte przez firmę delegującą zobowiązania finansowe na zagranicznego klienta.

– Obniżające konkurencyjność firm i pracowników z Polski zmiany planowane w nowej dyrektywie wprowadzane są pod płaszczykiem ochrony praw pracowniczych – wyjaśnia Stefan Schwarz, przedsiębiorca z Inicjatywy Mobilności Pracy – Problem polega na tym, że choć dotychczasowe głośne przypadki nadużyć praw pracowników w ogromnej większości związane były z dużymi firmami, to nowe bariery uderzą przede wszystkim w małe i średnie firmy. Duże przedsiębiorstwa delegujące przetrwają, ale większość tych z sektora MŚP upadnie, a ich pracownicy zasilą szeregi polskich bezrobotnych lub wyjadą do pracy – ale już na czarno. To przepis na lek, który może i wyleczy chorobę, ale przy okazji zabije pacjenta.

Drugi dzień konferencji poświęcony był warsztatom dla firm delegujących, które poprowadziła p. Anna Siwiecka, Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Międzynarodowych z Centrali ZUS.

Organizatorzy konferencji bardzo dziękują za udział wszystkim prelegentom, zaproszonym gościom, partnerom, a przede wszystkim – uczestnikom. I już teraz zapraszają za rok!

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ