13 maja, 2018

Konferencja „Quo Vadis Labour Mobility” – o najnowszych trendach w mobilności pracy w Brukseli

26 kwietnia br. odbyła się w Brukseli ważna międzynarodowa konferencja ‘Quo Vadis Labour Mobility’.

Zorganizowały ją wspólnie CEPS [Centre for European Policy Studies], współpracujący z Inicjatywą Mobilności Pracy już od czasów IV Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy oraz Stałe Przedstawicielstwo Rumunii przy Unii Europejskiej. Organizatorzy zapewnili dobrą obsadę obu paneli konferencyjnych, gwarantującą wystąpienia niepozbawione konkretów oraz ciekawą dyskusję. Z uwagi na tematykę nie mogło zabraknąć na niej przedstawicieli Inicjatywy – z ramienia IMP wziął w niej udział dr Marcin Kiełbasa.

99% mobilności pracy w UE jest zgodna z prawem

Pierwsza i zdecydowanie najdłuższa część Konferencji poświęcona była odpowiedziom na pytania, czy istniejące przepisy dotyczące mobilności pracy w UE są właściwe dla celu, dla którego zostały stworzone oraz czy ostatnie inicjatywy Komisji Europejskiej zapewniają zrównoważoną przyszłość w tym obszarze? Jako pierwszy głos w panelu moderowanym przez M. Barslunda z CEPS zabrał Dyrektor ds. Mobilności Pracy w DG Employment Komisji Europejskiej Jordi Curell Gotor. Rozpoczął od odpowiedzi pytanie o to, jak w dłuższym okresie wyglądać będzie mobilność pracy – cytując słynne powiedzenie J.M. Keynesa przypomniał, że „w dłuższym okresie – wszyscy umrzemy” [‘in the long term we are all dead’]. Odnosząc się natomiast do krótszego czasookresu – wskazał, że w najbliższej perspektywie Komisja planuje szybkie dokończenie prac nad rewizją rozporządzeń koordynacyjnych. Wtórował mu przedstawiciel Rumunii (jednego ze współorganizatorów Konferencji), który wskazał, że Prezydencja rumuńska (od 1 stycznia 2019 r.) wspierać będzie wysiłki prowadzone w tym kierunku.

O rewizji rozporządzeń koordynacyjnych

Następnie wystąpił Jean-Christophe Paris, merytoryczny asystent posła Guillaume Balasa (Francja, S&D). Ocenił on, że, „istnieją w Unii Europejskiej siły, które chcą rozbroić jednolity rynek”. Jego zdaniem świadczą o tym m.in. żądania indeksacji zasiłków rodzinnych w UE czy zgłaszany przez niektóre środowiska sprzeciw wobec innych propozycji zawartych w projekcie rewizji rozporządzeń koordynacyjnych. Zapewnił, że poseł Balas, który jest sprawozdawcą tego dossier, będzie dążył do uzyskania szybkiego kompromisu w tej sprawie. Zapewnił również o woli jak najszybszego zakończenia trilogów po przyjęciu opinii w Komisji EMPL PE. W następnej kolejności wypowiedział się przedstawiciel obecnej Prezydencji bułgarskiej. Wyliczył on realizowane przez tę Prezydencję inicjatywy w zakresie zagadnień socjalnych. Chwalił się przy tym dużym tempem prac i dążeniem do jak najszybszego uzyskania kompromisu w poszczególnych sprawach.

O nielegalnym zatrudnieniu

Swoistą „wisienką na torcie”, zwłaszcza w obliczu nieobecności awizowanej na konferencję poseł Agnes Jongerius, było natomiast wystąpienie Inge Bernaerts, szefowej gabinetu i doradczyni Komisarz M. Thyssen. Co ciekawe, wskazała ona, że „99% mobilności pracy w Unii Europejskiej odbywa się całkowicie zgodnie z prawem”. Problem stanowią zaś nielegalne zatrudnienie i oszustwa. Potwierdziła tym samym wnioski z analiz Inicjatywy Mobilności Pracy, wynikające z badań renomowanych ośrodków z całej UE. Inge Bernaerts dużo uwagi poświęciła też Europejskiemu Urzędowi ds. Pracy [ELA], wskazując przy tym, że prace nad powołaniem tego Urzędu są jeszcze na początkowym etapie, ale że, z uwagi na zwiększenie liczby przemieszczających się pracowników i zagrożenia związane z możliwościami oszustw w stosunku do nich, będą prowadzone w możliwie szybkim tempie. W drugiej części Konferencji głos zabrała m.in. Liina Carr, Confederal Secretary w ETUC. Omówiła ona inicjatywy związków zawodowych zmierzające do zapewnienia właściwej informacji dla osób korzystających z mobilności pracy na rynku wewnętrznym UE. Interesująca była też prezentacja Maxime Cerutti, Dyrektora w BusinessEurope. Omówił on skutki prawne i ekonomiczne najnowszych inicjatyw Komisji, ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych przepisów dotyczących ELA.

Po zakończeniu drugiej części nie mogło zabraknąć okolicznościowego zdjęcia z Iwoną Kasprzyk-Sową – merytoryczną doradczynią poseł Danuty Jazłowieckiej.

https://twitter.com/KasprzykIwona/status/989419867903229952

Wysokie tempo prac dotyczących wymiaru socjalnego UE będzie utrzymane

Ogólny wniosek, który nieodparcie nasuwał się podczas Konferencji, był taki, że organy Unii Europejskiej nadal zamierzają poświęcać dużo uwagi wymiarowi socjalnemu UE, w tym szczególnie rewizji rozporządzeń koordynacyjnych oraz Europejskiemu Urzędowi ds. Pracy, utrzymując przy tym szybkie tempo tych prac. Istotne będzie więc również to, aby w tych pracach merytorycznie i aktywnie uczestniczyć – w myśl zasady „nieobecni nie mają racji”. Warto również zauważyć, iż rzeczywistość szybko potwierdziła wyrażone podczas Konferencji przewidywania – już na 24 września 2018 r. wyznaczono głosowanie nad opinią Komisji EMPL dotyczącą rewizji rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. MK O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ