27 czerwca, 2024

Letnie ABC delegowania pracowników

98. Posting Lab – Letnie ABC delegowania

Zapraszamy na letni Posting Lab, który odbędzie się w czwartek 25 lipca. Skierowany on jest głownie do osób zainteresowanych tematyką delegowania chcących uporządkować swoją wiedzę oraz osoby rozpoczynające przygodę z delegowaniem pracowników. Warsztaty poprowadzi dr Marek Benio. Pracownia odbędą się stacjonarnie w Krakowie oraz on-line za pomocą platformy ZOOM. W celu zapisania się, bardzo prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego klikając w REJESTRACJA.

Program i szczegóły organizacyjne poniżej. Zapraszamy!

Tematyka

Mobilność pracy to nie to samo co mobilność pracowników a pracownik delegowany rzadko bywa w delegacji. Ilekroć pracownik lub zleceniobiorca przekracza granicę wewnętrzną UE w celach zawodowych, konieczne jest rozstrzygnięcie kolizji między różnymi systemami prawa. Według których przepisów rozliczymy czas pracy, a zwłaszcza nadgodziny, gdy w Polsce norma tygodniowa to 40 h, we Francji 35 h, a w Niemczech 48 h? Gdzie płacić składki na ubezpieczenie społeczne i w jakiej wysokości oraz od jakiej podstawy? Czy i gdzie odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy? Jak ustalić składniki i wysokość wynagrodzenia?

Skupiamy się na prawie unijnym, w razie konieczności – dla zilustrowania przykładów – sięgając do przepisów krajowych wybranych państw członkowskich.
Lekka forma, dużo przykładów, Q&A.

Program:

1. Mobilność pracy contra mobilność pracowników. Swoboda świadczenia usług jako podstawa delegowania pracowników

2. Delegowanie contra delegacja (podróż służbowa)
3. Prawo pracy – swobodny wybór i jego ograniczenia. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie (tzw. dyrektywa podstawowa)
– warunki zatrudnienia
– wynagrodzenie, dodatki, diety
– delegowanie zleceniobiorców

4. Obowiązki pracodawcy delegującego
– publicznoprawne (zgłoszenie delegowania, wyznaczenie osoby do kontaktów, tłumaczenie i przechowywanie dokumentów)
– prywatnoprawne (informacyjne wobec pracownika, aneks vs. polecenie wyjazdu)

5. Delegowanie długoterminowe
– 12 miesięcy i wydłużenie do 18 przez powiadomienie państwa przyjmującego
– obliczanie okresów delegowania, delegowanie kumulatywne
– rozszerzony katalog warunków zatrudnienia

6. Ubezpieczenia społeczne
– zasada jednego ustawodawstwa
– ustalanie właściwego ustawodawstwa
– lex loci laboris (pracownik migrujący)
– kontynuacja podlegania (osoba delegowana)
– miejsce zamieszkania lub siedziba pracodawcy (praca w dwóch lub więcej państwach członkowskich

7. Pułapki ubezpieczeń społecznych
– wcześniejsze podleganie,
– zastępowanie
– ograniczenie do 24 miesięcy
– praca marginalna
– niewykonanie zaplanowanej pracy

8. Problematyka (zawsze) aktualna:
- delegowanie obywateli państw trzecich
- użyczanie pracowników i praca tymczasowa jako usługa transgraniczna

Informacje praktyczne:

98. Posting Lab odbędzie się w formacie hybrydowym w czwartek 25 lipca w godzinach 11:00-15:00. Osoby, które zdecydują się wziąć udział stacjonarnie zapraszamy do Krakowa - dokładny adres podamy w późniejszym terminie. Liczba miejsc ograniczona.
Na zgłoszenia stacjonarne czekamy do 21 lipca a na zgłoszenia on-line do 24 lipca.
Jak zwykle zachęcamy do dyskusji i do zadawania pytań. Na pytania nadesłane przed wydarzeniem na adres kontakt@labourinstitute.eu odpowiemy w pierwszej kolejności.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ