05 stycznia, 2018

Lobbing w UE – Europa Środkowa daleko w tyle

Europa Zachodnia dominuje w lobbingu w UE

Niedawny artykuł w Politico Europe potwierdził to, o czym IMP alarmuje od dawna - państwa Europy Środkowo-Wschodniej nie angażują się w unijny lobbing. Cierpią na tym interesy ich obywateli i przedsiębiorstw. Z 1,7 milarda euro wydanych na lobbing instytucji UE w 2016 roku tylko 5% pochodziło z państw, które przystąpiły do Unii po roku 2004 (w tym Polski). Dla porównania, do "nowych państw" należy 20% populacji UE i 8,2 % PKB (źródło: Eurostat).
Ta różnica to w dużej mierze konsekwencja silniejszej pozycji dużych przedsiębiorstw z Europy Zachodniej. Dysproporcje są jednak również widoczne w sektorze pozarządowym. Tymczasem na swoją widoczność na unijnej arenie stawiają również państwa spoza Europy. Dla przykładu Maroko wydało na lobbing w UE w roku 2016 więcej niż Cypr czy Bułgaria. Konsekwencje milczenia ze strony "nowej Unii" nie są trudne do przewidzenia - jej interesy nie będą brane pod uwagę przy podejmowaniu najważniejszych decyzji.      

IMP na unijnym forum

Inicjatywa Mobilności Pracy od początku swojej działalności zwraca uwagę, że obywatele i przedsiębiorcy z naszej części Europy muszą się przekonać do angażowania w dialog w Unii Europejskiej. Aby przekonać unijnych decydentów do swoich racji konieczne są solidne analizy, wiarygodne dane i obecność na najważniejszych wydarzeniach w całej Europie. Prezes IMP podkreślił znaczenie lobbingu w przemówieniu otwierającym V Europejski Kongres Mobilności Pracy.  
"Drodzy przedsiębiorcy, nie możecie dalej być bierni. Żeby politycy przestali Was zwalczać musicie dać się polubić. Nieważne co robicie. Ważne, co o tym myślą i mówią. A żeby zaczęli myśleć i mówić dobrze, to wymaga Waszego aktywnego zaangażowania."
Podczas kończących się prac nad rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników Inicjatywa Mobilności Pracy była jedynym głosem reprezentującym na unijnym forum państwa Europy Środkowej i Wschodniej. Braliśmy udział w ponad 80 spotkaniach w Brukseli i występowaliśmy na konferencjach w całej Europie. Coroczny Europejski Kongres Mobilności Pracy gromadzi najważniejszych ekspertów zajmujących się wspólnym rynkiem pracy. Niestety kierunek zmian w dyrektywie odzwierciedla nierównowagę sił: najgłośniejsze pozostają duże związki zawodowe z Europy Zachodniej i globalne koncerny.

Następny krok: koordynacja ubezpieczeń

Obecnie intensywnie pracujemy nad zmianami w unijnej koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych. Proponowane przez Komisję Europejską zmiany będą zmuszać pracowników delegowanych do odprowadzania składek w państwie, w którym tymczasowo wykonują pracę. Dokładamy wszelkich starań, aby w związku z tym firmy i pracownicy nie byli obciążani dodatkowymi kosztami i formalnościami.

Dołącz do nas!

Jeżeli zależy Ci na losie swobodnego świadczenia usług w Unii Europejskiej, dołącz do nas! Oprócz lobbingu i organizacji EKMP zajmujemy się również regularną organizacją szkoleń, monitoringiem zmian w prawie istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstw delegujących pracowników oraz współpracą z partnerami społecznymi w kraju i za granicą.    

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ