09 lutego, 2015

Minimalna stawka płacy tematem piątkowej Pracowni Legalnego Delegowania

W ostatni piątek spotkaliśmy się w gronie Członków Inicjatywy na kolejnych warsztatach moderowanych przez dra Marka Benio, tym razem także przy współudziale Łukasza Kani – prawnika IMP. Pracownia poświęcona była tematyce minimalnej stawki płacy: składnikom wynagrodzenia pracowników delegowanych.   Spotkanie podzielone zostało na dwie części. Pierwsza – merytoryczna, dotyczyła zapowiadanego wcześniej omówienia opinii Rzecznika Generalnego Nilsa Wahla przygotowanej dla Trybunału Sprawiedliwości UE, która może zmienić dotychczasowe rozumienie pojęcia „minimalnej stawki płacy” w kontekście dyrektywy 96/71. W jej trakcie omówiliśmy tło sporu prawnego, pomiędzy fińskim związkiem zawodowym a polską spółką z branży elektrotechnicznej delegującą swoich pracowników do pracy na terenie Finlandii, dla którego propozycją rozstrzygnięcia jest ww. opinia. Zgromadzeni pochylili się nad poszczególnymi składnikami wynagrodzenia stanowiącymi podstawę sporu, takimi jak:
  • gwarantowana suma z tytułu pracy na akord,
  • dodatek urlopowy,
  • stała dieta,
  • odszkodowanie za czas dojazdu do pracy,
  • bony żywnościowe.
Najistotniejsze pytania rozstrzygane podczas pracowni dotyczą tego, które składniki wynagrodzenia wchodzą w zakres pojęcia minimalnej stawki płacy, o której mowa w dyrektywie 96/71/WE oraz, bez względu na odpowiedź na pierwsze pytanie, które z nich wolno wliczać do minimalnego wynagrodzenia. Nie trzeba dodawać, że odpowiedź na te dwa pytania ma zasadnicze znaczenie dla obliczania kosztów świadczenia usługi za granicą. Ufamy, że opinia Rzecznika Nilsa Wahla oraz orzeczenie TSUE przyczyni się do bardziej klarownej interpretacji zakresu pojęcia "minimalnej stawki płacy". Drugą część spotkania zajęła dyskusja, w której zgromadzeni Członkowie IMP mieli czas na zadawanie pytań dotyczących minimalnej stawki płacy i składników wynagrodzenia pracowników delegowanych.   Członkom Inicjatywy, którzy licznie uczestniczyli w piątkowych warsztatach dziękujemy za przybycie i zaangażowanie. Wszelkie pytania związane z Pracownią Legalnego Delegowania prosimy kierować do Anny Samson: anna.samson@inicjatywa.eu

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ