26 września, 2017

Miroslav Beblavý, CEPS: czy entuzjazm Komisji jest przedwczesny?

W ubiegłym tygodniu kwestię delegowania pracowników skomentował Miroslav Beblavý z Centre for European Policy Studies (CEPS). Tematem były propozycje Jeana Claude'a Junckera w Parlamencie Europejskim podczas przemówienia na temat stanu Unii. Jego główny motyw to powrót do motto "równa płaca za równą pracę" w świadczeniu usług wewnątrz UE.

Jak twiedzi Beblavý, Komisja próbuje wykorzystać entuzjazm po wygranej Emanuela Macrona we francuskich wyborach. Dzięki temu możliwy byłby powrót do wcześniejszych planów Komisarz Marianne Thyssen.
"Pewnym novum jest propozycja utworzenia Europejskiej Agencji Zatrudnienia. Niestety, wszystko wskazuje na podejście 'ogłośmy cokolwiek', niepoparte głębszym namysłem." (...) "Jak wskazał w swoim przemówieniu Przewodniczący Juncker, Europa po latach, wydawałoby się niekończącego się kryzysu, znów nabrała wiatru w żagle. Prawdziwy pokaz przywództwa wymagałby jednak rozsądnej oceny konkretnych propozycji pod kątem ich zalet i realnej możliwości wdrożenia. Wybór odpowiednio dobranego rozwiązania, bądź ich zestawu, mógłby przełożyć się na wymierne efekty dla europejskiego projektu."
Wciąż jednak pozostaje niejasne, w jaki sposób nowa instytucja ds. zatrudnienia miałaby być powiązana z trwającą rewizją przepisów dotyczących delegowania pracowników. Cytując Beblavý'ego:
"Niestety (...) działania, których jesteśmy świadkami, przypominają raczej próby w marketingu i przebieraniu starych pomysłów w nowe szaty."
Pełny tekst artykułu jest dostępny w języku angielskim na stronie CEPS. Aktualne wyzwania i problemy w zakresie delegowania pracowników będą  szczegółowo omawiane podczas V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy, który odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2017 roku w Krakowie.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ