27 sierpnia, 2014

Na EKMP budujemy dobrą retorykę wokół delegowania

W IMP kształtujemy świadomość społeczną na temat swobody świadczenia usług i jej znaczenia dla polskiej gospodarki. Budujemy dobrą retorykę wokół delegowania pracowników a naszym kluczowym przedsięwzięciem do tego służącym jest Europejski Kongres Mobilności Pracy. Europejski Kongres Mobilności Pracy w całości dotyczy delegowania pracowników i swobody świadczenia usług. Jest równocześnie największym cyklicznym i niekomercyjnym wydarzeniem w Europie w całości poświęconym tej tematyce! Ostatnia edycja Kongresu przyciągnęła niemal 250 uczestników, którzy wspólnie rozmawiali na najbardziej istotne tematy z zakresu uczestnictwa polskich firm usługowych na rynku wewnętrznym UE. Wspomina ją dr Marek Benio – Wiceprezes Inicjatywy w krótkiej rozmowie między innymi na temat tego wydarzenia.
"Udało nam się na Kongresie zgromadzić na jednej sali przedstawicieli organu rentowego i przedsiębiorców w sytuacji innej niż kontrola. Byli również przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, politycy, przedstawiciele świata nauki. I okazuje się, że w tej konwencji opartej na dialogu, jaką przyjęliśmy dla całego Kongresu, da się rozmawiać. Nie ma antagonizmów, jest ogromny głód rozwiązywania problemów, które są wspólne dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przedsiębiorców." – mówi Wiceprezes IMP.
Więcej na temat organizowanego przez nas przedsięwzięcia przeczytać można TUTAJ. Zapraszamy również na stronę internetową II Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ