06 września, 2013

Negocjacje w Radzie – jeszcze nie we wrześniu

Rozmowy na temat dyrektywy wdrożeniowej w Radzie nie rozpoczną się w przewidywanym terminie. Powodem przesunięcia są kontrowersje, jakie wzbudza dokument, a także niespójność opinii na jego temat.

Komisja ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, w trakcie czerwcowego głosowania nad projektem dyrektywy wdrożeniowej w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE, przyznała głównej sprawozdawczyni dokumentu – poseł Danucie Jazłowieckiej mandat do negocjacji z Radą. Rozmowy w Radzie miały planowo rozpocząć się we wrześniu br. Wiadomo już jednak, że między innymi ze względu na kontrowersje, jakie wzbudza dokument negocjacje nie rozpoczną się w bieżącym miesiącu.

Przyczyną takiego przesunięcia, poza dyskusyjnością dyrektywy, jest także niespójność samej Rady. W jej ramach występują dwie mniejszości blokujące. Pierwsza z nich obejmuje kraje Europy Zachodniej. Mniejszość ta jest bardzo zróżnicowana w zakresie opinii na temat dyrektywy w kwestii wagi, a także brzmienia poszczególnych zapisów spornego dokumentu. W skład drugiej mniejszości blokującej wchodzą natomiast kraje Europy Środkowo-Wschodniej, jak również Wielka Brytania. Powyższe informacje pochodzą od przedstawicieli biura głównej sprawozdawczyni dyrektywy – poseł Danuty Jazłowieckiej, z którymi Inicjatywa Mobilności Pracy pozostaje w stałym kontakcie.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ