29 kwietnia, 2015

Nie odbudowujmy granic w UE – podsumowanie III EKMP

Ponad 300 uczestników zgromadziła trzecia i największa edycja Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Wzięły w nim udział wyjątkowe osobistości: Marianne Thyssen – Komisarz UE ds. Zatrudnienia, Mobilności Pracowników, Spraw Społecznych i Umiejętności, prof. adw. Maciej Szpunar – Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz dr Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej. Zgromadzeni 23 i 24 kwietnia w krakowskim Centrum Kongresowym ICE przedsiębiorcy, politycy, urzędnicy i naukowcy szukali balansu pomiędzy kluczowymi unijnymi fundamentami: ochroną pracowników i swobodą świadczenia usług. Minister Kosiniak-Kamysz wyraźnie w swoim wystąpieniu podkreślił, że nie wolno przeciwstawiać sobie tych wartości, bo są to dwie strony tego samego medalu.
– Swobodny przepływ pracowników, swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług stanowią fundamenty Unii Europejskiej. Nie mamy tu do czynienia z konfliktem dwóch fundamentalnych wartości. To są dwie strony tego samego medalu. Wręcz nie możemy dyskutować o mobilności bez aspektu poszanowania praw pracowniczych – ocenił problem minister Kosiniak-Kamysz.
W tym kontekście niepokojące są sygnały płynące z niektórych państwach członkowskich, nakładające na przedsiębiorców delegujących pracowników nowe zobowiązania oraz sankcje za ich nieprzestrzeganie. Budzi to wątpliwości, czy są one zgodne z prawem Unii.
– Dlatego tak ważny dla całej Unii jest kompromis osiągnięty w dyrektywie z 2014 roku, po dwuletnich, bardzo trudnych negocjacjach – zaznaczył minister. – Jednym z celów tamtego kompromisu było właśnie zagwarantowanie przestrzegania praw pracowniczych. Nowa dyrektywa reguluje nie tylko kwestie monitorowania przestrzegania przepisów i współpracy administracyjnej, ale także nakłada obowiązki na państwa członkowskie w zakresie przejrzystości informowania o warunkach zatrudnienia i istniejących obowiązkach
– Nie ma i nie będzie naszej zgody na to, by pod szyldem ochrony praw pracowniczych i uczciwej konkurencji budować nowe mury w Europie. Jestem przekonany, że mobilność jest dla Unii szansą, a nie zagrożeniem. Musimy tylko umieć jako zjednoczona Europa z tej szansy skorzystać – zakończył swoje wystąpienie minister Kosiniak-Kamysz.
2 Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Umiejętności i Mobilności Pracowników również podkreślała, że zasady i wartości stojące u podstaw dyrektywy o delegowaniu pracowników są nienaruszalne. Dodała jednak, że KE nie może przymykać oka na nieprawidłowości:
– Będziemy wspierać wolność przepływu i świadczenia usług transgranicznych, jeśli będą one prowadzone zgodnie z prawem. Kontrole powinny sprzyjać uczciwym przedsiębiorcom– powiedziała Marianne Thyssen podczas wystąpienia w Krakowie, zapowiadając, że obecne zapisy o delegowaniu będą poddane analizie. – Pod koniec roku podejmiemy decyzję o ewentualnej zmianie przepisów.
3 Dr Marek Benio z Inicjatywy Mobilności Pracy dowodził, że niektóre środowiska z nonszalancją postawiły znak równości pomiędzy delegowaniem pracowników a ich wyzyskiem. Jeśli równowaga ochrony pracowników i swobody świadczenia usług nie zostanie zachowana, to – zdaniem dra Benio – zwycięży protekcjonizm i spadnie konkurencyjność całej unijnej gospodarki. W rozmowach uczestniczyli także pracodawcy. Prezes Inicjatywy Mobilności Pracy Stefan Schwarz przytaczał przykłady dyskryminacji polskich firm na zagranicznych rynkach. Apelował o jasne i zrozumiałe prawo europejskie, które nie będzie chroniło lokalnych rynków, ale pracowników delegowanych i ich pracodawców.
– W moim przekonaniu, przypadki te są argumentem za tym, że problem z delegowaniem pracowników nie wynika z konfliktu wartości, ale jest zwykłą brutalną walką o rynek, w której ofiarami są zagraniczni usługodawcy solidarnie ze swoimi pracownikami – mówił Stefan Schwarz w swoim wystąpieniu.
4 Podczas drugiego dnia, który organizatorzy nazwali eksperckim, zebrani na Kongresie omawiali prawidłowe rozumienie przepisów obecnie obowiązującego prawa. Nowa formuła spotkań objęła analizę studiów przypadku, które odpowiadały najbardziej newralgicznym problemom związanym z delegowaniem, z którymi na co dzień borykają się przedsiębiorcy. Rozwiązania na problemy uczestników EKMP, które mogli wcześniej zgłosić, przedstawiali prelegenci drugiego dnia Kongresu, w tym Beata Krajewska z Departamentu Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy oraz prawnicy, którzy specjalizują się w tematyce delegowania pracowników ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń społecznych, prawa pracy oraz prawa niemieckiego. 5 Uczestnicy wydarzenia mogli także wziąć udział w praktycznych warsztatach prowadzonych przez Annę Siwiecką, Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Międzynarodowych z ZUS, która wyjaśniała między innymi zasady poświadczania kluczowych dla delegowania pracowników druków A1. Za aktywny udział w wydarzeniu dziękujemy prelegentom, zaproszonym gościom, partnerom oraz przede wszystkim – uczestnikom! 6

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ