17 marca, 2013

Niepokojące informacje o nowej dyrektywie

W ostatnim czasie pojawiło się w prasie wiele niepokojących informacji na temat nowej dyrektywy. Te najbardziej pesymistyczne przewidują upadek nawet 15 tys. polskich firm. Eksperci obawiają się, że niejasne kryteria wprowadzone przez nową dyrektywę wdrożeniową spowodują preferowanie firm z dużym kapitałem, ze „starej” Unii, na niekorzyść firm z naszego regionu Europy. Obawy polskich firm i prawników dotyczą też tego, jak nowa dyrektywa przełoży się na inne, obowiązujące już dziś przepisy dotyczące delegowania pracowników. Chodzi głównie o opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzeń delegowanych pracowników. Źródłem problemów jest bardzo mocne lobby związków zawodowych oraz lewicy i zielonych. Środowiska te uważają pracowników delegowanych za nieuczciwą konkurencję wobec pracowników w kraju delegowania. Związki zawodowe postulują wiele poprawek, które w praktyce utrudnią lub nawet uniemożliwią delegowanie. Niektóre z postulowanych poprawek nakładają obowiązek zatrudniania pracownika przed i po delegowaniu przez okres 3 miesięcy. Przerażające są również poprawki dające nieograniczone uprawnienia instytucjom kontrolującym państwa przyjmującego. Mówi się również o obowiązku przechowywania dokumentacji pracowniczej na terenie państwa przyjmującego oraz możliwości podważania druków A1 przez państwa przyjmujące, w przypadku pojawienia się wątpliwości, czy warunki delegowania zostały w danym przypadku spełnione. Czy nowa dyrektywa ma na celu wykluczenie polskich przedsiębiorstw usługowych z europejskiego rynku? Czy swoboda przepływu osób i usług, będąca jednym z filarów Unii Europejskiej, stanie się pustym hasłem? Czy zwiększy się ilość wymagań, które musi spełnić firma, żeby nadal móc delegować? Na te i inne Państwa pytania odpowiedzą prelegenci podczas konferencji "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego". Uczestnictwo w wydarzeniu potwierdziły m.in. europosłanki Małgorzata Handzlik i Danuta Jazłowiecka, które pełną ważną rolę w pracach nad nową dyrektywą wdrożeniową. Źródło: http://praca.interia.pl/praca-za-granica/news-polskie-firmy-zaniepokojone-unijnym-projektem-dot-pracy-za-g,nId,930532  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ