04 stycznia, 2016

Projekt ustawy o delegowaniu pracowników do poprawki?

W połowie grudnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło proces konsultacji społecznych nad ustawą o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Projekt ma na celu implementację do polskiego prawa tzw. dyrektywy wdrożeniowej. Nasze Stowarzyszenie zaproszone zostało o konsultacji społecznych w tej sprawie.

Obecnie pracujemy nad dokumentem prezentującym nasze stanowisko w sprawie nowej ustawy. Projekt wprowadza regulacje prawne wynikające z konieczności transpozycji przepisów unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym. Państwa członkowskie mają na to czas do 18. czerwca 2016. Gdy nowe przepisy wejdą w życie, zagranicznym inspekcjom pracy będą mogli ściągać należności z nakładanych na polskie firmy usługowe kar i grzywien z pomocą polskiego Urzędu Skarbowego. Jak wskazywał już wcześniej Stefan Schwarz, prezes Inicjatywy zachodzi obawa, że instytucja, która będzie odpowiedzialna za egzekucję grzywien może stać się grabarzem polskich firm delegujących pracowników za granicę. IMP obserwuje, nasilające się w ostatnim czasie, liczne przypadki represyjnych kontroli prowadzonych przez francuską inspekcję pracy, w wyniku których na polskie firmy nakładane są horrendalne i niewspółmierne do przewinień kary. Mówimy tutaj o karach w wysokości kilku tysięcy euro np. za brak kasku na placu budowy, czy rzekomo złe warunki zakwaterowania pracowników delegowanych. Projekt ustawy w zaproponowanym kształcie uderzy w polskich pracodawców świadczących usługi na rynku UE i ich pracowników, ponieważ działający jako Centralne biuro łącznikowe Urząd Skarbowy będzie działał jak komornik, któremu zależy wyłącznie na szybkiej i skutecznej egzekucji długu bez zwracania uwagi na okoliczności. Ciężko sobie wyobrazić, żeby Urząd Skarbowy wstrzymał egzekucję z uwagi np. na naruszenie przy jej nakładaniu przez zagraniczną inspekcję pracy przepisów prawa. Nasze Stowarzyszenie będzie stanowczo sprzeciwiać się takiemu podejściu. Konsultacje trwają do połowy stycznia 2016 roku.  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ