22 lipca, 2014

Nowy przewodniczący KE o delegowaniu pracowników

Jean-Claude Juncker – nowy przewodniczący Komisji Europejskiej w przemowie przed głosowaniem mówił o priorytetach pracy KE w bieżącej kadencji. Odniósł się także do dyrektywy wdrożeniowej i delegowania pracowników.

Jean-Claude Juncker, świeżo wybrany na stanowisko przewodniczącego KE jest członkiem unijnej centroprawicy zwanej również chadecją. Przez 19 lat był premierem Luksemburga. Podczas tajnego głosowania został wybrany przewodniczącym KE, zdecydowaną większością głosów (422 – za, 250 – przeciw, 47 – wstrzymało się od głosu). Juncker swój urząd zacznie sprawować od 1 listopada 2014 r. na okres 5 lat.

Podczas przemówienia na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, przed głosowaniem, mówił o priorytetach pracy Komisji na najbliższe lata. Odniósł się również do kwestii delegowania pracowników oraz regulującej ten proces dyrektywy wdrożeniowej w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE.

W publikacji przedstawiającej wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej oraz program opracowany przez nowego przewodniczącego można przeczytać:

"Swobodny przepływ pracowników był zawsze jednym z filarów rynku wewnętrznego, którego będę bronił, akceptując jednocześnie prawo organów krajowych do walki z nadużyciami lub oszustwami. Wierzę, że powinniśmy traktować swobodny przepływ jako szansę dla gospodarki, a nie zagrożenie. Powinniśmy zatem promować mobilność pracowników, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie stale odnotowuje się braki siły roboczej i niedopasowanie umiejętności. Równocześnie zobowiązuję się zagwarantować rygorystyczne wdrożenie dyrektywy o delegowaniu pracowników i rozpocznę ukierunkowany przegląd tej dyrektywy, tak aby wyeliminować dumping socjalny z Unii Europejskiej. W naszej Unii ta sama praca, wykonywana w tym samym miejscu powinna być tak samo wynagradzana."

Szczegóły programu prac na szczeblu unijnym, związanych z delegowaniem pracowników poznamy jednak dopiero po wyborze nowego komisarza Unii Europejskiej ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji. Funkcję tę, pełni obecnie László Andor, który w grudniu ubiegłego roku wydał przełomowe oświadczenie w sprawie artykułu 4.3 g dyrektywy (dawniej 3.2 e), o czym pisaliśmy między innymi TUTAJ.

AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ