11 marca, 2015

O nowych wytycznych dla krajów delegujących

Inicjatywa wspólnie z Opolską Lożą BCC zorganizowała w ubiegłym tygodniu Forum na temat zmian prawnych w zakresie delegowania pracowników. W wydarzeniu liczny udział wzięli przedsiębiorcy delegujący, którzy dyskutowali z ekspertami m.in. na temat płacy minimalnej w Niemczech. Spotkanie rozpoczęło się prelekcją dra Marka Benio – Wiceprezesa Inicjatywy, który przybliżył słuchaczom najważniejsze kwestie związane z prawidłowym rozumieniem prawa regulującego świadczenie usług na rynku europejskim oraz przyszłymi zmianami w tym zakresie wywołanymi implementacją dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE. Dalszą część Opolskiego Forum wypełnił panel dyskusyjny ze specjalistami i praktykami rynku pracy, w którym poza drem Markiem Benio oraz Stefanem Schwarzem (Prezesem IMP) uczestniczyli również Członkowie naszego Stowarzyszenia: Grzegorz Kuliś i Marta Zięba-Szklarska. Debata poświęcona została głównie kwestii wątpliwej legalności wprowadzonych za zachodnią granicą zapisów o płacy minimalnej interpretowanych w ten sposób, że obowiązują one każdego pracownika przekraczającego granicę Niemiec, nawet jeśli przejeżdża przez ten kraj jedynie transferem.
– Niemiecka minister Andrea Nahles sprytnie użyła zgodnych z prawem unijnym przepisów o płacy minimalnej w ten sposób, żeby przy użyciu specyficznej interpretacji tych przepisów pozbyć się z rynku niemieckiego polskich firm usługowych (głównie z branży TSL)– mówi Stefan Schwarz. – Problem w tym, że ta interpretacja lekceważy fundamenty jednolitego rynku wewnętrznego. Jestem przekonany, że jeśli Komisja Europejska nie napiętnuje takiego zachowania, będzie to początkiem nieodwracalnego procesu, który zakończy się upadkiem idei rynku wewnętrznego.
Rozmowę z przedstawicielami Inicjatywy: Stefanem Schwarzem oraz Grzegorzem Kulisiem na tematy poruszone podczas opolskiego wydarzenia przeczytać można tutaj. Prezentację przedstawioną podczas Opolskiego Forum przez dra Marka Benio zobaczyć można tutaj. AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ