24 września, 2015

Odpowiedź Ministra Radosława Mleczki na list otwarty IMP

Inicjatywa otrzymała od Radosława Mleczki, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odpowiedź na wysłany do niego wcześniej list otwarty. W korespondencji do Ministra alarmowaliśmy o zagrożeniach wynikających z postulatów siedmiu państw członkowskich przekazanych Komisarz Marianne Thyssen. W piśmie skierowanym do naszego Stowarzyszenia Minister zapewnił, iż Polska podjęła już aktywne działania w ramach toczącej się debaty o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. W swoim liście poinformował nas, iż właśnie z inicjatywy naszego kraju utworzona została koalicja dziewięciu państw delegujących. Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja Rumunia i Węgry  oraz Polska skierowały do Komisarz UE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Umiejętności i Mobilności Pracowników list zawierający wspólne stanowisko odnośnie przeglądu dyrektywy 96/71/WE. W liście tym podkreślono, iż obecne ramy prawne stanowią wyważone rozwiązanie, ponieważ uwzględniają ochronę praw pracowników oraz istotę swobody świadczenia usług. Minister poinformował nas również, że sygnatariusze listu podkreślili potrzebę eliminacji barier uniemożliwiających swobodny przepływ usług na obszarze jednolitego rynku oraz konieczność uwzględnienia różnic w rozwoju gospodarczym, systemie podatkowym, systemie świadczeń socjalnych. Z zadowoleniem przyjmujemy informację o utworzeniu z inicjatywy Polski koalicji państw delegujących, o którą prosiliśmy w liście otwartym oraz zapewnienie Ministra, iż strona polska jednoznacznie sprzeciwia się działaniom, które mogą doprowadzić do ograniczenia delegowania pracowników. O dalszym rozwoju tej sprawy będziemy informować Państwa na bieżąco. Odpowiedź Ministra Radosława Mleczki mogą Państwo przeczytać tutaj.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ