19 marca, 2020

Pakiet osłonowy przygotowany przez rząd – główne założenia

Pakiet osłonowy

18 marca 2020 na konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki podsumowali Radę Gabinetową, przedstawiając główne założenia pakietu osłonowego ("Pakiet stabilności i bezpieczeństwa"). Ma on na celu ochronę obywateli i ograniczenie skutków epidemii koronawirusa w Polsce. Na ten moment nie przedstawiono jeszcze konkretnych przepisów.

Główne założenia

Pakiet osłonowy przygotowany przez rząd ma mieć wartość ok. 212 miliardów PLN. Składać się ma z pięciu głównych filarów.
  1. I filar: Obrona pracowników przed zwolnieniami – dla przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria spadku obrotów, obejmować ma wsparcie publiczne do kwoty ok. 40% wynagrodzenia (liczonego do wysokości średniego wynagrodzenia); co najmniej drugie 40% pokrywa pracodawca. Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą planowana jest możliwość wypłaty środków do wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia. - jeśli będzie decyzja o przedłużeniu zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków, zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 będzie przedłużany o kolejne dwa tygodnie - prolongata rat kredytowych etc. - w skład tego filaru wchodzić ma (prawdopodobnie zmieniona w stosunku do już istniejących przepisów) tzw. ustawa antylichwiarska. Łączyć się ma ona z walką z cenami podwyższanymi (sztucznie) przy okazji pandemii COVID-19.
  2. II filar: Gwarancje dla przedsiębiorców – w tym pożyczki, mikropożyczki do wysokości 5 tys. zł, rozwiązania o charakterze płynnościowym, gwarancyjnym, leasing operacyjny dla sektora transportowego, odsunięcie płatności ZUS, rozłożenie składek na ZUS na raty i system wypłaty wynagrodzeń tym, którzy z różnych powodów nie mogą świadczyć pracy oraz inne środki.
  3. III filar: Wsparcie dla służby zdrowia – co najmniej 7,5 mld złotych na szpitale, sprzęt, aparaturę i na modernizację podstawowych ZOZ.
  4. IV filar: Zapewnienie bezpieczeństwa sektora finansowego – zabezpieczenie środków pieniężnych, depozytów etc. – czyli funkcjonowania całego systemu i sektora finansowego. Według premiera chodzi o to, aby, nie czekając na jeszcze większe kłopoty – we współpracy z NBP, KNF i Ministrem Finansów – wdrażać pakiet płynnościowy, który ma służyć temu, żeby w bankomatach i bankach nie zabrakło pieniędzy.
  5. V filar: Inwestycje publiczne – rząd chce zastosować ekonomiczny impuls rozwojowy – aby w sytuacji kryzysu / spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego (a być może nawet recesji), gdy spadać będzie (już i tak niski) poziom inwestycji prywatnych – „wejść” w to miejsce z inwestycjami publicznymi. W tym celu ma być utworzony specjalny Fundusz – dysponujący kwotą co najmniej 30 mld PLN – na cele wzmocnienia wydatków m.in. na drogi samorządowe, cyfryzację, infrastrukturę, architekturę, czy cele ekologiczne.
Prezydent A. Duda zaznaczył również w kwestii zamówień publicznych, że z uwagi m.in. na problemy z dostępnością pracowników i zrywanie się łańcuchów dostaw – nie będą realizowane kary umowne w sytuacjach, gdy nie uda się wykonać danego zamówienia w terminie. Jak powiedział prezydent, całość pakietu osłonowego przelany na teksty ustaw "musimy mieć w tym tygodniu".

Inicjatywa przekazuje informacje

Zachęcamy do przesyłania do nas uwag  dotyczących trudności, z jakimi mierzą się firmy w obecnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa (kontakt@inicjatywa.eu). Wszystkie sygnały przekazujemy na bieżąco do Ministerstwa Rozwoju, które pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, mającymi na celu zniwelowanie negatywnych skutków pandemii dla gospodarki.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ