03 października, 2013

Pierwsze robocze spotkanie członków IMP

Wczoraj w Warszawie miało miejsce robocze spotkanie członków Inicjatywy. Podczas niego wspólnie poszukiwano właściwego kierunku dla IMP w dążeniu do głównego celu, jakim jest korekta niebezpiecznych zapisów dyrektywy wdrożeniowej.

Za najważniejsze cele IMP uznano:

 • zbudowanie reputacji przyjaznej i merytorycznej organizacji skupiającej ekspertów interesujących się tematyką delegowania pracowników i mobilności pracy
 • usunięcie z dyrektywy wdrożeniowej szkodliwych dla mobilności i Polski zapisów
 • budowa opinii społecznej w zakresie delegowania, transgranicznego świadczenia usług i współczesnego niewolnictwa
 • zachęcanie do podejmowania tematyki delegowania pracowników przez przedstawicieli nauki

Następnie podsumowano najważniejsze wydarzenia IMP, które miały miejsce w życiu organizacji do tej pory. O wszystkich informowaliśmy na naszej stronie internetowej, a należą do nich:

 • Konferencja Koordynacja 2013
 • Gala Labor Mobilis 2013
 • Reportaż „Czarno na białym”
 • spotkanie z europosłem Konradem Szymańskim
 • przygotowanie opinii prawnej do propozycji poprawek kompromisowych
 • przygotowanie koncepcji skuteczniejszej definicji firmy-skrzynki
 • prowadzenie i prezentacja na spotkaniu z ministrem Radosławem Mleczko w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 • głosowanie w Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych - IMP jako pierwsza przeanalizowała i opublikowała wyniki
 • spotkanie nt. dyrektywy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • nawiązanie współpracy z OKAP - utworzenie sekcji ds. delegowania
 • nawiązanie współpracy z Instytutem Allerhanda
 • przygotowanie analizy zainteresowania tematem dyrektywy mediów niemieckich i francuskich
 • opinia o sektorze usług opiekuńczych przygotowana dla MPiPS
 • spotkanie z europoseł Danutą Jazłowiecką w Krapkowicach
 • wystąpienie na konferencji Korporacji Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD

Uczestnicy spotkania jednogłośnie opowiedzieli się za potrzebą zwiększenia zainteresowania tematem dyrektywy ze strony firm, w które bezpośrednio uderzą niebezpieczne zapisy kontrowersyjnego dokumentu. Włączenie się przedsiębiorstw delegujących, których w Polsce jest aż 15 tysięcy to szansa na mówienie głośniej o ważnych sprawach.

W trakcie dyskusji poruszono tematykę podstawowych idei Unii Europejskiej. Dyrektywa wdrożeniowa jest ich zaprzeczeniem, świadczy o pewnym odejściu od fundamentalnych założeń, dla których jako kraj przystępowaliśmy do UE. W tym kontekście uczestnicy spotkania zauważyli także potrzebę kontaktu z państwami zachodnimi – Francją, Niemcami, Holandią, w celu uświadomienia skali delegowania jaka ma miejsce z Państw starej UE. Ważnym elementem działalności Inicjatywy będzie więc rozszerzenie jej zasięgu do wymiaru międzynarodowego.

Uczestnikom pierwszego roboczego spotkania członków IMP dziękujemy za liczny oraz aktywny udział. Wyrażamy równocześnie nadzieję na podtrzymanie tej aktywności także w kontekście kolejnych wspólnych działań stowarzyszenia.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ