09 kwietnia, 2024

Posting Lab o ubezpieczeniach społecznych pracowników delegowanych już 19 kwietnia!

96. Posting Lab – warsztaty online

Zapraszamy na 96. Posting Lab, który odbędzie się 19 kwietnia. Udział tylko online jak zawsze na platformie zoom. W celu zapisania się na Pracownię bardzo prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Pracownię poprowadzi dr Marek Benio.

REJESTRACJA

Pracownia adresowana jest do praktyków delegowania: przedsiębiorców, urzędników ZUS, prawników, doradców i księgowych, którzy w codziennej pracy zawodowej powinni stosować przepisy unijne o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zapraszamy także badaczy i wykładowców akademickich zajmujących się zabezpieczeniem społecznym w sytuacjach transgranicznych.

Tematyka warsztatów

Przedmiotem tej Pracowni jest uporządkowanie podstawowych wiadomości o zabezpieczeniu społecznym w sytuacjach transgranicznych – zarówno pracowników delegowanych jak i pracowników wykonujących pracę na terenie dwóch lub więcej państw członkowskich. Przedstawimy zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz ich praktyczne implikacje dla ustalania jednego ustawodawstwa mającego zastosowanie do pracowników przekraczających granice wewnętrzne UE w celach zawodowych.

Program

1. Zasada jednego ustawodawstwa. Ustalanie ustawodawstwa mającego zastosowanie. Wnioskowanie o dokument przenośny A1 z uwzględnieniem cyfryzacji wniosków i kontroli.
2. Pułapki delegowania na podstawie Art. 12: normalna działalność, podleganie, zastępowanie, okres 24/2;
3. Pułapki pracy w dwóch krajach na podstawie Art. 13: praca marginalna, naprzemienność, niewykonanie zaplanowanej pracy;
4. Porozumienie wyjątkowe – stosowanie jednego ustawodawstwa pomimo braku przesłanek.
5. Trwałość A1 – wycofanie, skrócenie, unieważnienie A1 – fałszerstwa i oszustwa (fraud) w kontekście A1
6. Dorobek orzecznictwa TSUE w usuwaniu kolizji między systemami zabezpieczenia społecznego – przegląd orzeczeń pod kątem wyjaśnienia pojęć:

  • naprzemienność (art.13) – opinia R.G. Jana Mazaka w sprawie Format
  • zastępowanie (art. 12) – opinia R.G. Henrika Saugsmandsgaarda Oe w sprawie Alpenrind
  • podleganie (art.12) – wyrok TSUE w sprawie Walltopia
  • oszustwo przy wnioskowaniu o A1 – sprawa Altun
  • A1 – wątpliwa wskazówka prawidłowego delegowania na gruncie prawa pracy – wyrok TSUE w sprawie Bouygues

7. Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców w polskim ZUS oraz stosowanie do nich zasad koordynacji w przypadku delegowania lub pracy w dwóch krajach.
8. Ubezpieczenie społeczne za granicą na przykładzie wybranych państw.
9. Podstawa wymiaru składki pracowników delegowanych oraz pracowników będących w zagranicznej podróży służbowej

Informacje praktyczne

96. Posting Lab odbędzie się w piątek 19 kwietnia w godzinach 10:00-13:00. Udział tylko online jak zawsze na platformie zoom. Na zgłoszenia czekamy do 18 kwietnia. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających oraz 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie.

Jak zwykle zachęcamy do dyskusji i do zadawania pytań na kontakt@labourinstitute.eu. Na pytania nadesłane przed wydarzeniem (maksymalnie do dwóch dni przed spotkaniem) odpowiemy w pierwszej kolejności.

Zapraszamy!

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ