29 września, 2015

PLD: Delegowanie do Niemiec od 2016 r. – cz. II. Spotkanie z niemieckim ekspertem!

W ostatni piątek spotkaliśmy się na warsztatach poświęconych tematyce zmian w delegowaniu pracowników do Niemiec od przyszłego roku. To pierwsza część Pracowni przygotowującej naszych członków do zmian w otoczeniu prawnym, które obowiązywać będą od stycznia 2016. Już teraz zapraszamy na kontynuację. Tym razem z udziałem gości specjalnych – ekspertów z Niemiec. Piątkowe warsztaty podzielone zostały na dwie części. Pierwsza – merytoryczna, dotyczyła omówienia zmian w polskim prawie modyfikujących zasady zbiegu tytułów ubezpieczenia społecznego zleceniobiorców. Druga przeznaczona została na dyskusję, w trakcie której zgromadzeni mieli czas na zadawanie pytań i wzajemną wymianę doświadczeń. Uczestnikom konwersatorium dziękujemy za przybycie i zaangażowanie! Już teraz zapraszamy na drugą część Pracowni poświęconą tym razem przepisom niemieckim. Prelegentem będzie m.in. mec. Steffen Pasler, znany Państwu np. z III Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Nasz gość jest certyfikowanym specjalistą w zakresie problematyki zatrudnienia oraz prawa pracy, jak również prawa handlowego. Posiada praktyczne doświadczenie w reprezentowaniu w postępowaniach sądowych i kontrolnych oraz doradztwie dla pracodawców, w szczególności z branży opieki domowej oraz firm świadczących usługi transgraniczne. Na spotkaniu omówione zostaną między innymi:
  • II rozporządzenie odnośnie niezbędnych warunków pracy dla branży pielęgnacji (Pflege),
  • dotychczasowa praktyka niemieckich sądów i instytucji kontrolnych (Zollamt) po wprowadzeniu powszechnie obowiązującej płacy minimalnej, analiza i prognozy na przyszłość,
  • czas pracy w Niemczech – wynagrodzenie za gotowość świadczenia pracy, czyli Bereitschaftsdienst vs. Rufbereitschaft – przesłanki, różnice, przegląd orzecznictwa,
  • co wchodzi w skład płacy minimalnej – praktyka oraz orzecznictwo,
  • „Gewerbe”, czyli problematyka samozatrudnienia w Niemczech w branży opieki.

Warsztaty z udziałem niemieckiego eksperta odbędą się już 27 października w Krakowie!

Ilość miejsc jak zawsze jest ograniczona. Spotkanie przeznaczone będzie dla Członków naszego Stowarzyszenia z możliwością zaproszenia dodatkowo jednej osoby z Państwa organizacji. Zgłoszenia przyjmuje Kierownik Biura IMP, Joanna Kiebzak-Oliveira:
  • joanna.kiebzak@inicjatywa.eu
  • 668 681 945
Więcej informacji na temat cyklu Pracownia Legalnego Delegowania przeczytać można tutaj.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ