28 kwietnia, 2016

PLD: Wpływ zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu na delegowanie

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu wprowadzi małą rewolucję na polskim rynku pracy z dwóch powodów: po pierwsze - polskie prawodawstwo nie znało dotąd minimalnej stawki godzinowej, a po drugie – ustawa rozszerza zakres przedmiotowy na umowy cywilnoprawne. Zatem na najbliższej pracowni zajmiemy się omówieniem proponowanych zmian, które dla pracodawców delegujących mogą oznaczać wprowadzanie ewidencji czasu pracy tam, gdzie jej dotychczas nie było. Również wówczas, gdy rodzaj usługi nie uzasadnia jej rozliczania przy pomocy kryterium czasu. To z kolei będzie rodziło „podejrzenie” występowania cech stosunku pracy tam, gdzie dotychczas wybór formy zatrudnienia (umowy zlecenia) uzasadniony był brakiem możliwości sprawowania kierownictwa przy wykonywaniu pracy, w szczególności – brakiem możliwości wyznaczania czasu pracy przez podmiot zatrudniający. Zajmiemy się także bardzo praktycznymi problemami, związanymi ze sprawnym i terminowym przesyłaniem raportów, rozliczających godziny pracy już wykonanej. Zastanowimy się, wspólnie z Państwem, czy te raporty będą podstawą ustalania wynagrodzenia, czy jedynie dowodem służącym weryfikacji spełnienia obowiązku wypłaty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia. Omówimy też skutki poprawek zgłoszonych przez IMP w ramach konsultacji społecznych. Oczywiście odniesiemy się także do najnowszych wieści z Brukseli: procedury żółtej kartki, zmiany określenia "płaca minimalna" na "wynagrodzenie" i rodzących się z tego powodu niejasności oraz ustalenia 24 miesięcy, jako okresu, po którym (kolejny) pracownik delegowany uznany będzie za zwyczajowo wykonującego pracę na terenie państwa przyjmującego. Warsztaty poprowadzi dr Marek Benio. Spotkanie przeznaczone jest dla Członków naszego Stowarzyszenia z możliwością zaproszenia dodatkowo jednej osoby z Państwa organizacji. W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc, pierwszeństwo uczestnictwa przysługuje Członkom Inicjatywy. Zgłoszenia do dnia 6. maja przyjmuje Kierownik Biura IMP, Joanna Kiebzak-Oliveira: Więcej informacji na temat cyklu Pracownia Legalnego Delegowania przeczytać można tutaj.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ