03 stycznia, 2018

Początek Prezydencji Bułgarii w Radzie – delegowanie pracowników wysoko na liście priorytetów

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Bułgaria oficjalnie zainaugurowała Prezydencję w unijnej Radzie, przejmując rotacyjne przewodnictwo z rąk Estonii.

Sofia hasłem swojej Prezydencji uczyniła słowa „Zjednoczeni jesteśmy silni” (w wersji angielskiej: ‘United We Stand Strong’), nawiązujące do narodowego motta, wyrytego przy wejściu do gmachu Zgromadzenia Narodowego.

Gospodarka Cyfrowa i Umiejętności dla Przyszłości (oraz delegowanie pracowników w ich ramach) istotnym priorytetem Prezydencji

Jednym z czterech najważniejszych grup priorytetów bułgarskiej Prezydencji są zagadnienia związane z gospodarką cyfrową i rozwijaniem umiejętności niezbędnych w przyszłości. W tak określonych ramach istotne znaczenie mają mieć zagadnienia związane z delegowaniem pracowników w UE w ramach swobody świadczenia usług. Ogólny programowy dokument Prezydencji wskazuje, że Bułgaria położy nacisk na „ułatwienie swobodnego przepływu pracowników i świadczenia usług w UE przez przeprowadzenie rewizji rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz udoskonalenie istniejących reguł dotyczących delegowania pracowników”. Jeśli chodzi natomiast o najistotniejsze cele w dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej, to delegowanie pracowników oraz rozporządzenia koordynacyjne figurują na samym szczycie listy priorytetów. Oznacza to że kwestie związane z eksportem usług i mobilnością zawodową po raz kolejny staną w centrum zainteresowania Europy.

Kalendarz

Pierwsze posiedzenie Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO) odbędzie się 15 marca br. Na kwiecień zaplanowano natomiast dwa nieformalne spotkania EPSCO. Czy to wystarczy, aby osiągnąć powyższe, ambitne cele dowiemy się na wiosnę. Od 1 lipca 2018 r. Prezydencję przejmie natomiast Austria. Miejmy nadzieję, że rok 2018 przyniesie wyłącznie korzystne dla mobilności pracy i eksportu usług rozstrzygnięcia! MK O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ